9 maja Wojciech Konecki, Prezes Zarządu APPLiA Polska oraz Radosław Maj, Menadżer Projektów, wzięli udział w gali z okazji stulecia istnienia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Obydwaj przedstawiciele Związku pełnią funkcję Przewodniczących w trzech Komitetach Technicznych. Wojciech Konecki był także przez dwie kadencje członkiem Rady Administracyjnej Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki CENELEC. W ramach współpracy APPLIA z PKN branżę AGD reprezentują także eksperci z ulokowanych w Polsce R&D, m.in. Amica, BSH, Whirlpool. Krajowi eksperci z komitetów, w których uczestniczymy reprezentują Polskę i PKN także w europejskich i światowych spotkaniach (IEC, CENELEC).