W polskich domach pracują przestarzałe urządzenia, które są najmniej efektywne energetycznie i generują najwięcej kosztów, szczególnie najsłabiej uposażonym mieszkańcom.

Mając na względzie powyższe oraz uwzględniając coraz pilniejszą konieczność osiągania wielu wskaźników założonych przez Unię Europejską APPLiA zaapelowała do Premiera Jarosława Gowina o wprowadzenie mechanizmów finansowych dla gospodarstw domowych motywujących je do wcześniejszej wymiany i zakupu wyżej wymienionego sprzętu AGD.

Rezultatami proponowanego projektu byłyby:

 1. redukcja emisji CO2 i wzrost efektywności energetycznej
 2. zmniejszenie kosztów gospodarstw domowych oraz MŚP i osłona przed podwyżkami cen prądu
 3. impuls konsumpcyjny i inwestycyjny przez wsparcie przemysłu AGD, dystrybutorów, poddostawców, logistyki, handlu i recyklingu
 4. przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu
 5. wsparcie i dalszy rozwój przemysłu recyklingowego oraz praktyczne wdrożenie idei gospodarki o obiegu zamkniętym GOZ
 6. wzrost przychodów z VAT
 7. zadowolenie społeczne i skokowy wzrost świadomości ekologicznej

Poniżej szczegóły propozycji w liście do Pana Premiera Jarosława Gowina.

Warszawa, dnia 15 października 2020 r.

 

Pan Jarosław Gowin

Wiceprezes Rady Ministrów

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

Szanowny Panie Premierze,

Efektywność energetyczna jest priorytetem i pierwszym strategicznym środkiem do osiągnięcia celów środowiskowych wymienionych w Europejskim Zielonym Ładzie opracowanym przez Komisję Europejską. Jest też priorytetem polskiego rządu.

W imieniu właścicieli, prezesów i szefów firm zrzeszonych w Związku Pracodawców AGD przyczyniających się do zatrudnienia w Polsce 100.000 osób oraz niżej wymienionych organizacji wspierających i współtworzących projekt, zwracamy się z prośbą o czynne poparcie procesu wymiany przestarzałych urządzeń elektrycznych użytkowanych w milionach gospodarstw domowych.

Polska jest jednym z najsłabiej wyposażonych krajów Unii Europejskiej. W polskich domach pracują przestarzałe urządzenia, które są najmniej efektywne energetycznie i generują najwięcej kosztów, szczególnie najsłabiej uposażonym mieszkańcom. Mając na względzie powyższe oraz uwzględniając coraz pilniejszą konieczność osiągania wielu wskaźników założonych przez Unię Europejską apelujemy o wprowadzenie mechanizmów finansowych dla gospodarstw domowych motywujących je do wcześniejszej wymiany i zakupu wyżej wymienionego sprzętu AGD.

Obecnie najczęściej sprzedawany jest sprzęt najtańszy, najniżej oceniany pod względem efektywności energetycznej. W przypadku lodówek jest to klasa A+, która w planowanej przez Unię na przełomie roku zmianie etykiet energetycznych stanie się klasą E! Bez wsparcia, owe lodówki, energochłonne i nie dostosowane do cywilizacyjnych wyzwań np. internetu rzeczy determinują gorszą pozycję polskich gospodarstw domowych co najmniej na kilkanaście lat.

Apelujemy o wsparcie polskich konsumentów. Proponujemy projekt, dzięki któremu kupujący przy wymianie starego sprzętu otrzymałby jednorazową korzyść gotówkową (np. 500 lub 1.000 zł), a następnie realizowałby comiesięczne korzyści w mniejszych rachunkach za prąd w kwocie ok. 150-200 zł rocznie, czyli po 10 latach droższy zakup by mu się zamortyzował.

Apelujemy o wsparcie środowiska, które zaoszczędziłoby 400 GWh i 400 kMg CO2 rocznie przy wymianie tylko jednego miliona urządzeń, choć w 14 mln gospodarstw domowych pracuje ich ponad 50 mln (tylko dużego AGD). W skali 10 lat pracy AGD daje to oszczędność rzędu 4 TWh!

Apelujemy o wsparcie gospodarki, a w szczególności przemysłu, który w dobie reindustrializacji oraz COVID-owego kryzysu wymaga wsparcia. Mówiąc o korzyściach dla przemysłu, rozumiemy przez to także cały łańcuch korzyści związany z gospodarką obiegu zamkniętego, eksportem, zatrudnieniem i międzynarodową konkurencją dotyczącą nie tylko przemysłu AGD.

Proponowany projekt wpisuje się w dwa europejskie, a co za tym idzie polskie priorytety: cyfryzacja i klimat. Nie rozpoczniemy masowej modernizacji i unowocześniania gospodarstw domowych bez wyposażenia ich w nowoczesny sprzęt. Nawet dzięki cyfryzacji, zapewniając dostęp do szybkiego internetu, nawet w wersji 5G, nie osiągniemy żadnych istotnych rezultatów pozostając w domach ze starym AGD, które nie będzie mogło być wprzęgnięte w inteligentną sieć energetyczną. Internet nie będzie internetem rzeczy jeżeli ograniczymy go do obsługi komputerów i smartfonów, co jest już realizowane od 10 lat!

Z punktu widzenia środowiska, jeden projekt oddziaływałby na redukcję CO2, efektywność energetyczną i recykling wyrobów. We wszystkich tych szczytnych celach mamy skwantyfikowane cele, których osiągnięcie (przez swoją skalę) ten projekt by zapewnił.

Reasumując, rezultatami proponowanego projektu byłyby:

 1. redukcja emisji CO2 i wzrost efektywności energetycznej
 2. zmniejszenie kosztów gospodarstw domowych oraz MŚP i osłona przed podwyżkami cen prądu
 3. impuls konsumpcyjny i inwestycyjny przez wsparcie przemysłu AGD, dystrybutorów, poddostawców, logistyki, handlu i recyklingu
 4. przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu
 5. wsparcie i dalszy rozwój przemysłu recyklingowego oraz praktyczne wdrożenie idei gospodarki o obiegu zamkniętym GOZ
 6. wzrost przychodów z VAT
 7. zadowolenie społeczne i skokowy wzrost świadomości ekologicznej

Chcielibyśmy również poinformować, że podobne projekty wsparcia realizowane są w krajach Europy zachodniej i centralnej. Planowane są też podobne działania w kolejnych krajach. Ich efekty będą widoczne w następnych latach. Polski nie może w tym trendzie zabraknąć.

Jako, że gospodarstwa domowe są w swojej masie najistotniejszym konsumentem energii elektrycznej, oszczędności na tym polu mogą być gigantyczne. Dysponujemy sprawdzonymi obliczeniami, które dowodzą, że pomoc państwa w tym względzie może przynieść olbrzymie korzyści. Owe działania mogłyby być uzupełnieniem takich flagowych projektów jak m.in. „czyste powietrze”.

Wstępne poparcie dla idei projektu zadeklarowała Krajowa Izba Gospodarcza KIG, Pracodawcy RP, Forum Rozwoju Przemysłu, agencje poszanowania energii oraz Deloitte, z którymi moglibyśmy przygotować szczegóły projektu w przypadku Pana zainteresowania tematem.

Z Wyrazami Szacunku,

Wojciech Konecki

Prezes Zarządu

APPLiA Polska Ogólnopolski Związek Producentów AGD