Związek Pracodawców AGD APPLiA Polska uczestniczył w sejmowej Komisji Środowiska podczas dyskusji nad nowelizacją ustawy odpadowej. W naszej ocenie przepisy  projektowanej nowelizacji na wskutek bardzo szybkiego procedowania mogą pośrednio zachwiać całymi systemami zbierania i recyklingu w Polsce. Jednym z przykładów jest branża elektrorecyklingu, w przypadku której zakaz zbierania na terenie bez prawa własności (np. w wynajmowanych lokalach) może znacząco ograniczyć dostępność punktów zbierania elektroodpadów. – Zakłady przetwarzania oraz sklepy AGD to główne kanały zbierania elektroodpadów w Polsce, co więcej, są oni ustawowo zobligowani do odbierania zużytego sprzętu. Nie jest możliwe, aby prowadziły zbiórkę wyłącznie na terenie, do którego posiadają prawo własności, mówi Radosław Maj z APPLiA Polska.  Inne zmiany mogą  skutkować wymogiem oddzielnego transportu zużytych zmywarek, bo te z pompami ciepła są zdefiniowane jako niebezpieczne, a te bez pomp ciepła jako „inne” niż niebezpieczne.