Coroczne spotkanie członków Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska” koordynowanego przez Centrumum UNEP/GRID-Warszawa to doskonała okazja do rzeczowych rozmów o Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w tym Odpowiedzialnej Konsumpcji i Produkcji. Do inicjatywy należy już ponad 60 firm oraz instytucji. Tegoroczne wydarzenie było wyjątkowe ponieważ  zaprezentowano„Climate Leadership” – projekt mający wspierać biznes w działaniach służących przejściu na drogę neutralności klimatycznej poprzez oferowanie innowacyjnych produktów i usług. Zaprezentował go jeden z jej pomysłodawców, nestor polskiej szkoły społecznej odpowiedzialności biznesu, profesor Bolesław Rok.

UNEP/Grid podsumował projekty zrealizowane w ramach Partnerstwa. Jednym z wyróżnionych był projekt Międzynarodowego Dnia bez Elektrośmieci zorganizowanego we współpracy z ElektroEko Organizacja Odzysku Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A, a także projekt członka APPLiA Polska – Samsung Inkubator w Białymstoku, skupiający się na wspieraniu innowacyjnych pomysłów biznesowych, wcielających w życie Cele Zrównoważonego Rozwoju. Samsung przyznał również swoją nagrodę dla innowacyjnego przedsięwzięcia, które otrzymała Skansa Property za wdrożenie innowacyjnego rozwiązania startupu JiTiv w zakresie zrównoważonego zarządzania energią i oszczędności, opracowane w Samsung Inkubatorze w Rzeszowie.

APPLiA Polska odebrała wyróżnienie za dotychczasową współpracę w ramach Partnerstwa.

Osoby uczestniczące w wydarzeniu miały również okazję wysłuchać debaty z reprezentantami branży reklamowej na temat jej odpowiedzialności za stan środowiska.

Wydarzeniu Partnerstwa towarzyszyła konferencja, na której reprezentanci nauki i biznesu opowiadali o teorii i praktyce wykorzystywania innowacyjnych technologii i rozwiązań do dbania o środowisko oraz przyjazny dla ludzi i środowiska rozwój miast.

Wśród prezentujących wcielane w życia rozwiązania, takie jak bardziej przemyślanie zużywanie surowców, lepsza polityka odpadowa, a nawet wykorzystywanie ciepła z procesów produkcyjnych na potrzeby sieci ciepłowniczej, znaleźli się reprezentanci firm, takich jak Grupa Żywiec, Interseroh, L’Oreal czy Suez.

Towarzyszyły im wystąpienia przedstawicieli czołowych polskich uczelni (Uniwersytet Warszawski i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego), a także reprezentującego Urząd Miasta Stołecznego Warszawa Leszka Drogosza – dzięki nim osoby uczestniczące w „Innowacjach dla środowiska” mogli poszerzyć swoją wiedzę zakresu norm ISO, przewidywania miejskich powodzi czy wdrażania innowacyjnych praktyk prośrodowiskowych.