Unijny projekt rozporządzenia ePrivacy (prywatności i łączności elektronicznej)  został przedstawiony 10 stycznia 2017 r. Rozporządzenie miało wejść w życie razem z rozporządzeniem RODO i stanowić specjalną regulację w zakresie prywatności w Internecie (tzw. lex specialis do RODO). Niestety negocjacje nad nim w Radzie Europejskiej trwa już ponad dwa i pół roku, a postęp w tej sprawie jest stosunkowo ograniczony. Nadal zbyt wiele ważnych pytań pozostaje nierozwiązanych, a proponowane poprawki w Projekcie wprowadzają więcej zamieszania niż przejrzystości.

Nowa kadencja Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego to szansa na nowe otwarcie w debacie nad projektem w sprawie e-Privacy. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy wniosek zostanie przygotowany ponownie z uwzględnieniem wielu nierozstrzygniętych i budzących wątpliwości kwestii, nowych możliwości legislacyjnych oraz rozwoju technologii.

Branża producentów AGD stowarzyszona w APPLiA oraz inne stowarzyszenia reprezentujące interesy z wielu różnych branż, takich jak ICT, motoryzacja, handel detaliczny, bankowość i ubezpieczenia oraz wydawcy wystosowały wspólny apel. W naszej ocenie obecna propozycja dotycząca projektu rozporządzenia e-Privacy wprowadza dużą niepewność we wszystkich reprezentowanych przez nas branżach, których wysiłki na rzecz przestrzegania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) mogą zostać zagrożone przez niespójny tekst e-Privacy.

Do chwili obecnej bez odpowiedzi pozostają pytania na temat zasadniczych aspektów projektu – jego zakresu zastosowania, definicji, nieelastycznych podstaw prawnych i związku z RODO. Rada UE starała się rozwiać obawy branż w różnych wersjach tekstu. Niestety, próby rozwiązania merytorycznych problemów nie powiodły się, ponieważ nie doszło do głębszego ponownego rozpatrzenia projektu ws. e-Privacy.

Bez gruntownego ponownego przeglądu tekstu ws. e-Privacy cyfrowa transformacja Europy może zostać zahamowana z powodu niepewności prawnej i sztywności wynikającej z obecnych zapisów projektu rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej (e-Privacy). Dotyczy to również ambicji Europy w zakresie sztucznej inteligencji, gdzie równolegle rozważane są szczegółowe przepisy dotyczące tej materii.

Dlatego też wzywamy państwa członkowskie do zwrócenia się do Komisji Europejskiej o ponowne rozpatrzenie wniosku dotyczącego rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej (e-Privacy). W pełni popieramy główne cele wniosku, ale w naszej ocenie tylko rozpoczęcie dyskusji od nowa spełni cel rozporządzenia w zgodzie z zasadami lepszego stanowienia prawa. Jesteśmy gotowi wesprzeć Komisję i Radę UE w tych wysiłkach.

Pobierz wspólne oświadczenie branż ws. e-Privacy