– Jesteśmy liderem w produkcji AGD w Unii Europejskiej. Wiele koncernów z naszej branży ulokowało w Polsce swoje R&D. Ulga na innowacyjność, tzw. Innovation Box to krok w dobrym kierunku, aby w Polsce obok zakładów produkcyjnych mocno rozwijały się także centra R&D, mówił Wojciech Konecki, Członek Zarządu i Dyrektor Generalny APPLiA Polska.

Ministerstwo Finansów zaproponowało wprowadzenie zachęt podatkowych mających na celu zwiększenie atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa. Jedną ze zmian w ustawie o CIT jest wprowadzenie korzystnego rozwiązania podatkowego dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej, tzw. Innovation Box.

Branża AGD zrzeszona w APPLiA Polska, związku producentów AGD popiera to rozwiązanie wskazując na konieczność uwzględnienia faktu, że wiele ośrodków R&D działa w strukturach grupach kapitałowych. Dlatego też o skuteczności Innovation Box będzie decydowało zapewnienie szerokiego wachlarza form własności patentu przy ubieganiu się o preferencje, w tym tzw. exclusive licence.

Propozycje Ministerstwa Finansów zawarte są w Projekcie ustawy z dnia 24 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Stanowisko branży AGD https://applia.pl/wp-content/uploads/2018/09/APPLiA.PL_Związek-pracodawców-AGD_stanowisko-ws-Innovation-Box_180907.pdf

Notatka prasowa https://applia.pl/wp-content/uploads/2018/09/Związek-pracodawców-APPLiA-Polska_NP_Innovation-Box.pdf