Próżniowe panele izolacyjne (VIP) znajdują się w wielu najbardziej energooszczędnych lodówkach i zamrażarkach, które wyprodukowano po roku 2010. Ta nowa technologia wymaga jednak specjalnego podejścia w procesie recyklingu zużytego sprzętu.

Europejski przemysł AGD w Europie w celu zapewniania prawidłowego oraz bezpiecznego procesu przetwarzania takich urządzeń zaczął stosować dobrowolne oznakowanie od stycznia 2019 r. Stworzono w tym celu specjalny Kodeks dobrych praktyk dla urządzeń z panelami VIP oraz z gazami fluorowanymi (F-gazy).

Od sierpnia 2020 r. Kodeks APPLiA zyskał kolejnego międzynarodowego sygnatariusza, firmę Homa. Jest to wiodący chiński producent oraz eksporter lodówek i zamrażarek skrzyniowych.

-To ważny krok w historii kodeksu postępowania VIP, skomentował Paolo Falcioni, dyrektor generalny APPLiA, witając na pokładzie nowego sygnatariusza.

Firma, która jest pierwszym eksporterem lodówek w Chinach i siódmym w skali globalnej, zatwierdziła kodeks postępowania APPLiA i w związku z tym rozpocznie oznakowanie urządzeń chłodniczych i zamrażających za pomocą zharmonizowanego symbolu.

– Uzyskanie aprobaty kolejnego międzynarodowego producenta urządzeń chłodniczych pokazuje, że musimy nadal promować harmonizację recyklingu nie tylko w Europie, ale także na całym świecie. Tak ważny gracz branży AGD, zobowiązując się do przestrzegania niniejszego kodeksu postępowania, może znacząco wpłynąć na wyniki osiągane w recyklingu także poza Europą, dodaje Paolo Falcioni.

Oznakowanie VIP jest umieszczone z tyłu urządzeń chłodniczych i mrożących. Pozwala na łatwą i szybką identyfikację wizualną podczas sortowania sprzętu do demontażu w zakładzie przetwarzania.  W ten sposób zagwarantowany jest właściwy recykling urządzenia po zakończeniu jego życia oraz odpowiednie bezpieczeństwo pracowników zakładów przetwarzania.