Europejski przemysł AGD wezwał Komisję Europejską do podjęcia nadzwyczajnych środków w ramach pomocy dla sektora w walce z niespotykaną sytuacją wywołaną wybuchem COVID-19.

Branża, która obecnie ma trudności z kontynuowaniem codziennej działalności, jest świadkiem znacznego ograniczenia popytu i prawie całkowitego zakończenia działalności, czy to produkcji, dostawców, usług, logistyki, zewnętrznych laboratoriów czy badań nad innowacjami.

„Reakcja na tę bezprecedensową sytuację jest bezsprzecznie priorytetem dla nas wszystkich”. powiedział dr Peter Götz, prezes APPLiA Europe. „Musimy także wziąć pod uwagę konsekwencje tego kryzysu dla naszego sektora, choć jeszcze nie można go w pełni zidentyfikować, ani zmierzyć” – dodał. „Aby zachować kontynuację i przyszłość branży AGD w Europie, kluczowe wymagania prawne należy złagodzić już teraz”.

Zaangażowanie branży AGD w realizację celów UE w zakresie dekarbonizacji jest nienaruszone. Jednak niezwykłe czasy, w których dzisiaj żyjemy, wymagają nadzwyczajnych środków. W ten sposób nasz sektor może skoncentrować swoje wysiłki na podjęciu tego wyzwania w odpowiednim czasie.

List wysłany do Przewodniczącej Komisji Europejskiej von der Leyen,  w którym przedstawiono strategiczne kierunki rozwoju z korzyścią zarówno dla przemysłu, jak i konsumentów, dostępny jest tutaj.

„W tej chwili oczekujemy od Komisji i wszystkich decydentów w UE zdecydowanych działań, które pomogą nam utrzymać zatrudnienie i dostarczać wiedzy eksperckiej w Europie”, skomentował Paolo Falcioni, Dyrektor Generalny APPLiA EUROPE.