APPLiA Europe we współpracy z APPLiA Polska przygotowała poniższą mapę drogową celem przedstawienia zaleceń dla Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (27 rządów krajowych) na nową kadencję 2024-2029.

Sprzęt AGD odgrywa kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju.

Od lodówek, pralek, odkurzaczy i żelazek, po klimatyzatory i pompy ciepła, AGD jest obecne w każdym gospodarstwie domowym i może znacząco zmniejszyć zużycie energii oraz emisję dwutlenku węgla. W tym zakresie warunkiem koniecznym jest wdrożenie odpowiedniej polityki unijnej.

Mapa drogowa zawiera 3 filary i 9 rekomendacji, które Unia Europejska powinna wdrożyć w latach 2024-2029 chcąc osiągnąć neutralność klimatyczną przy jednoczesnym wspieraniu obywateli, zachowaniu miejsc pracy oraz promowaniu wzrostu gospodarczego w Europie.

Rekomendacja 1: 

Plan Dekarbonizacji Europy

Nowa Komisja Europejska powinna przedstawić Plan Dekarbonizacji Europy w ciągu pierwszych 100 dni urzędowania. Plan Dekarbonizacji będzie logicznym następstwem i uzupełnieniem strategii Europejskiego Zielonego Ładu, jednak z silnym naciskiem na osiągnięcie obecnie uzgodnionych celów klimatycznych na lata 2030 i 2050. Plan powinien mieć na celu przyspieszenie wdrożenia oraz promowanie wszystkich możliwych technologii, które przyczyniają się do dekarbonizacji Europy.

Rekomendacja 2:

Wsparcie inwestycji prowadzących do dekarbonizacji

Nowe ramy finansowania transformacji klimatycznej powinny uzupełniać poprzedni unijny program zrównoważonego finansowania (IPSF), aby umożliwić i nagrodzić wszelkie inwestycje w dekarbonizację. System finansowy powinien nie tylko premiować za innowacyjne, zielone rozwiązania, ale także aktywnie umożliwiać przejście wszystkich sektorów na ścieżkę zrównoważonego rozwoju.

Rekomendacja 3:

Modernizacja przesyłu energii celem redukcji emisji CO2 i rachunków za energię

Unowocześniony system energetyczny jest niezbędny do  trwałego ograniczenia emisji dwutlenku węgla, zużycia energii i zmniejszenia rachunków za energię. Zużycie energii można (i należy) zoptymalizować za pomocą inteligentnych i wydajnych urządzeń, takich jak nowoczesny  sprzęt AGD.

Rekomendacja 4: 

System zachęt dla gospodarstw domowych promujący oszczędzanie prądu

Należy wprowadzić zestaw zachęt dla gospodarstw domowych promujący oszczędność prądu.

Rekomendacja 5:

Europejska strategia wymiany starych energochłonnych urządzeń

Wymieniając przestarzałe urządzenia, możemy jako społeczeństwo osiągnąć wymierne rezultaty w dziedzinie efektywności energetycznej i niezależności surowcowej. Koniecznym warunkiem do osiągnięcia tego celu jest, by wszystkie podmioty reprezentujące różne etapy cyklu życia produktu były zaangażowane i połączyły siły. Należy także pamiętać, aby wymiana urządzeń uwzględniała rzeczywistą poprawę efektywności energetycznej, ślad środowiskowy, trwałość urządzenia i różnice między kategoriami produktów.

Rekomendacja 6:

Wsparcie w wyposażeniu gospodarstw domowych o niskich dochodach w energooszczędne urządzenia

Zaawansowane, energooszczędne i zrównoważone technologie powinny być dostępne dla wszystkich. Dlatego silne wsparcie dla gospodarstw domowych o niskich dochodach w wyposażaniu w energooszczędne urządzenia powinno być koordynowane przez system ogólnoeuropejski w oparciu o inicjatywy krajowe oraz, w razie potrzeby, z dodatkowym finansowaniem UE.

Rekomendacja 7: 

Uczynienie z Europy światowego lidera innowacyjności w  dziedzinie czystych technologii

Europa może stać się „numerem jeden” na świecie jeśli chodzi o inwestycje w innowacje w dziedzinie czystych technologii, pod warunkiem, że stworzone zostaną warunki do pomyślnego rozwoju rynku. Nowe technologie wspomagając dekarbonizację powinny znaleźć w Europie wystarczający kapitał zarówno na badania, jak i na masową produkcję.

Rekomendacja 8:

Zbudowanie odpornej na kryzysy europejskiej gospodarki obiegu zamkniętego

Unia Europejska powinna zbudować odporną na kryzys gospodarkę o obiegu zamkniętym, wynajdując i naprawiając jej brakujące ogniwa. Cel ten może być osiągnięty dzięki zapewnieniu partnerstwa z wiarygodnymi dostawcami za granicą oraz z wykorzystaniem zatrudnienia lokalnej siły roboczej, w szczególności dzięki jej przebranżowieniu w regionach o wysokiej emisji dwutlenku węgla.

Rekomendacja 9:

Jasny europejski głos w sprawie polityki przemysłowej i dekarbonizacji

Nowo wybrana Komisja Europejska powinna promować dostosowywanie najważniejszych decyzji dotyczących polityki przemysłowej wszystkich 27 krajów członkowskich do zasad zharmonizowanego rynku wewnętrznego.

Pliki do pobrania