Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii konsultuje nową wersję projektu Mapy drogowej „Transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”. APPLiA Polska przekazała stanowisko branży AGD w tej sprawie. Oto fragmenty naszych uwag:

  • Zgadzamy się, że oceny wymaga odpowiedzialność poszczególnych podmiotów realizujących EPR. Naszym zdaniem należy wprowadzić odpowiedzialność lub nawet obowiązek częściowego finansowania gospodarowania odpadami wobec wszystkich podmiotów czerpiących zyski z przetwarzania elektroodpadów. Dzisiaj ponad 50% strumienia odpadów omija system recyklingu organizowany i finansowany przez producentów. Jeżeli nad tym istotnym strumieniem nie mamy kontroli, to nie możemy za niego brać moralnej odpowiedzialności, w szczególności jeżeli chodzi o przestrzeganie standardów jakościowych przetwarzania.
  • Odczytując propozycję w zakresie cyklu życia produktów dotyczącą „zaproponowania zmian wykraczających poza samo gospodarowanie odpadami” pragniemy zwrócić uwagę, że wszelkie takie propozycje powinny być wprowadzane przez regulacje obejmujące swoim zakresem cały rynek unijny. Nie wolno także zapominać o istniejących wspólnotowych przepisach już regulujących elementy cyklu życia produktu. Przykładem jest dyrektywa w sprawie ekoprojektu, na podstawie której tworzone są obecnie kolejne już wymogi ekoprojektowania dla lodówek, pralek, zmywarek, oświetlenia, silników elektrycznych, wentylatorów, wyświetlaczy oraz TV. Zawarte w nich zapisy dotyczą także aspektów GOZ i zaczną obowiązywać już za kilka lat.
  • Zgadzamy się z potrzebą „opracowania propozycji wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie kontroli i sprawozdawczości”. Jak piszą autorzy, GOZ może być narzędziem do podnoszenia konkurencyjności wśród producentów. Jak jednak pokazuje nasze doświadczenie w systemie elektroodpadów, kluczową kwestią w realizacji takiej wizji jest zapewnienie, aby wszyscy uczestnicy rynku mieli te same obowiązki kontrolowane przez sprawny nadzór. W przeciwnym razie system może kreować nieuczciwą konkurencję poprzez umożliwianie unikania pełnej odpowiedzialności.
  • Edukacja, także ta w szkołach, w szkołach jest krokiem w dobrym kierunku. Analizując jednak dostępne badanie o świadomości konsumenckiej nie sposób nie zauważyć, że samo dostarczanie wiedzy ma pewne granice. Należy zaplanować w ramach planowanych działań analizę możliwości finansowego wsparcia samych konsumentów przy zakupie produktów z najmniejszym wpływem na środowisko.

Całe stanowisko https://applia.pl/wp-content/uploads/2018/11/APPLiA.PL_Związek-pracodawców-AGD_stanowisko-ws-Mapy-drogowej-GOZ_181102.pdf