MEDIA

Kodeks dobrych praktyk sprzedaży AGD

Kodeks dobrych praktyk sprzedaży AGD

Branża AGD jest znaczącym i dynamicznie rozwijającym się sektorem polskiej gospodarki, przyczyniającym się do tworzenia nowych miejsc pracy, wzrostu innowacyjności oraz dbałości o środowisko naturalne. Pragnąc wzmocnić pozytywne trendy oraz dać kolejny impuls do dalszego rozwoju rynku AGD, postanowiliśmy stworzyć zbiór zasad etyczno-biznesowych, które promować będą coraz wyższe standardy handlu sprzętem AGD.

Celem niniejszego Kodeksu jest także stworzenie norm obowiązujących producentów i dystrybutorów, które będą zwiększały zaufanie i bezpieczeństwo zakupów dokonywanych przez konsumentów. Dotyczyć one będą zarówno procesu sprzedaży, promocji, jak i pakietu usług im towarzyszących.

Do współpracy i poparcia inicjatywy zapraszamy nie tylko producentów i sprzedawców AGD, ale także przedstawicieli innych branż, dla których przestrzeganie uczciwych zasad jest wyrazem troski o najwyższą jakość obsługi klienta. Podpisując Kodeks, jego Sygnatariusze zobowiązują się do przestrzegania zasad w nim zawartych w zakresie, w jakim ich dotyczą oraz do propagowania Kodeksu, w szczególności w relacjach ze swoimi kontrahentami. Zapisy Kodeksu nie są normami prawnymi i są respektowane przez jego sygnatariuszy na zasadzie dobrowolności.

1. Sygnatariusze zobowiązani są do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i dobrych praktyk kupieckich. Szczególnie naganne jest ograniczanie konkurentom dostępu do rynku, niedozwolone porozumienia dotyczące warunków sprzedaży lub podziału rynku (terytorium lub klientów) pomiędzy konkurentów, zmowy cenowe i ustalanie cen odsprzedaży, a także naruszanie zbiorowych interesów konsumentów, w szczególności wprowadzanie konsumentów w błąd.

2. Niedozwolone jest prowadzenie tzw. czarnego PR podczas własnych działań sprzedażowych i marketingowych polegającego na rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji o konkurentach i ich produktach, w szczególności prowadzenie szkoleń zawierających nieprawdziwe lub nierzetelne informacje o konkurentach i ich produktach, zlecanie specjalistycznym firmom wyrażania nieprawdziwych negatywnych opinii o konkurentach i ich produktach, w szczególności w mediach społecznościowych i na internetowych forach dyskusyjnych.

3. Oceny i opinie dotyczące urządzeń i ich funkcjonalności publikowane na forach i portalach społecznościowych powinny być dokonywane przez użytkowników danego urządzenia. Szczególnie naganne jest podszywanie się pod konsumentów – użytkowników w celu umieszczania niekorzystnych opinii o urządzeniach konkurencyjnych, jak również korzystnych o własnych produktach lub zlecanie podobnych działań.

4. Aby zapewnić konsumentom rzeczywisty dostęp do najlepszej oferty organizowane promocje powinny dotyczyć towarów, które faktycznie są w posiadaniu organizatora promocji lub których dostępność jest zagwarantowana przez producenta.

5. Niedozwolone jest bezpośrednie premiowanie sprzedawców sklepów detalicznych za sprzedaż sprzętu marek określonych producentów bez wiedzy i zgody właściciela sklepu lub firmy dystrybucyjnej. Dotyczy to również programów lojalnościowych oferowanych sprzedawcom.

6. Informacje dla konsumentów muszą być zrozumiałe, czytelne, jednoznaczne i zgodne z prawdą, a ich charakter i kształt winien odpowiadać ogólnym przepisom prawa. Dotyczy to przede wszystkim: zakresu świadczonych usług (dostawa, gwarancja), ceny czy etykiet efektywności energetycznej. Konsumenci – niezależnie od tego czy kupują urządzenia na miejscu w sklepach, czy poprzez sprzedaż wysyłkową – powinni zawsze otrzymywać informacje wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Wszyscy sprzedawcy internetowi winni przestrzegać prawa na równi z innymi sprzedającymi, w szczególności umieszczać na fakturach numery rejestrowe BDO, czy oferować bezpłatne przyjęcie zużytego sprzętu.

8. Niedozwolone jest wpływanie na niezależne instytucje i inne podmioty prowadzące badania rynku, w celu zmiany uzyskanych wyników badań lub wpływanie na te wyniki w inny nielegalny sposób. Niedozwolone jest również manipulowanie wynikami badań, aby zaprezentować własną pozycję w sposób niezgodny z wynikami tych badań i tym samym z rzeczywistością.

Lista Sygnatariuszy

Nr Firma Marki www
1 BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Bosch, Siemens, Gaggenau, Zelmer www.bsh-group.pl
2 De’ Longhi Polska Sp. z o.o. De’ Longhi, Kenwood, Braun www.delonghi.pl
3 Electrolux Poland Sp. z o.o. Electrolux, AEG www.electrolux.pl
4 Groupe SEB Polska Sp.z o.o. Tefal, Rowenta, Krups www.groupeseb.com
5 Whirlpool Polska S.A. Whirlpool, Indesit, Hotpoint www.whirlpool.pl
6 Miele Sp.z o.o. Miele www.miele.pl
7 Philips Polska Sp. z o.o. Philips, Saeco www.philips.pl
8 Ciarko Sp. z o.o. Ciarko www.ciarko.pl
9 Ariston Thermo Polska Sp. z o.o. Ariston www.ariston.com/pl
10 Amica S.A. Amica www.amica.com.pl
11 Vorwerk Polska Sp. z o.o. Sp. k. Thermomix, Kobold www.vorwerk.com/pl
12 Teka Polska Sp. z o.o. Teka www.teka.com/pl
13 Gorenje Polska Sp. z o.o. Gorenje www.gorenje.pl
14 Samsung   Electronics Sp. z o.o. Samsung www.samsung.com/pl
15 Candy-Hoover Polska Sp. z o.o. Candy, Hoover www.candy.pl
16 MPM AGD S.A. MPM, Sam Cook, Haus & Luft, Smile www.mpm.pl
17 Franke Polska Sp. z o.o. Franke www.franke.com
18 BEKO S.A. Beko, Grundig www.beko.pl
19 Kärcher Sp. z o.o. Kärcher www.karcher.pl
20 Vestel Poland Sp. z o.o. Sharp, Vestfrost www.vestel-poland.com
21 Jura Polska Sp. z o.o. Jura www.pl.jura.com
22 Aged Sp. z o.o. Liebherr, Valera www.aged.com.pl
23 SMEG Polska Sp. z o.o. Smeg www.smeg.pl
24 Atlantic Polska Sp. z o.o. Atlantic www.atlantic-polska.pl
25 Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. Daikin www.daikin.pl
25 Maan Sp. z o.o. Maan www.maan.pl
23 Biazet S.A. Biazet www.biazet.pl

KONTAKT

APPLiA Polska
ul. Włodarzewska 76d
02-393 Warszawa,
tel./fax: +48 22 668-84-95
e-mail: biuro@applia.pl
NIP: 526-276-88-45

Twitter
LinkedIn