W dniu 17 stycznia 2019 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyło się „Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2019” – uroczyste, piąte już spotkanie noworoczne przedstawicieli ambasad, instytucji rządowych i samorządowych oraz przedsiębiorców. Jest to doroczna inicjatywa Krajowej Izby Gospodarczej, podczas której przedstawiane są plany nt. międzynarodowej współpracy gospodarczej realizowanej przez poszczególne instytucje, resorty oraz samorząd gospodarczy. Poprzez prezentacje poszczególnych sektorów gospodarki, a także potencjału polskich regionów, zagraniczni dyplomaci i kontrahenci mogą przekonać się o możliwościach współpracy z polskimi partnerami. DOR jest również okazją złożenia podziękowań za dotychczasowe wsparcie udzielane polskim przedsiębiorcom na rynkach zagranicznych.

Tegoroczne wydarzenie objęte było Honorowym Patronatem Ministra Spraw Zagranicznych oraz Honorowym Patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, jak również Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
Dyplomatyczne Otwarcie Roku’2019 zostało wpisane również w oficjalny kalendarz obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” łączącego inicjatywy organizowane z tej wyjątkowej okazji.

W spotkaniu DOR 2019 udział wzięło ponad 450 osób: przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, administracji publicznej i samorządowej, w tym miast i urzędów marszałkowskich, jak również przedsiębiorców oraz reprezentantów izb przemysłowo-handlowych i bilateralnych. W gronie przedsiębiorców znaleźli się eksporterzy oraz firmy uczestniczące w wydarzeniach międzynarodowych organizowanych przez KIG, w tym zarówno przedstawiciele dużych korporacji, jaki i sektora MSP.
Głównymi gośćmi wydarzenia byli m.in. p. Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju reprezentujący także Premiera M. Morawieckiego, p. Krzysztof Szczerski, Sekretarz Stanu i Szef Gabinetu Prezydenta RP, p. Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, p. Tadeusz Skobel – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, p. Sławomir Siwek, Doradca Marszałka Sejmu RP oraz p. Andrzej Kraśnicki, Prezes PKOL jak również marszałkowie i wicemarszałkowie województw, a swój potencjał zaprezentowały województwa: podlaskie, podkarpackie i kujawsko-pomorskie.
DOR był okazją do podsumowań minionego rok z perspektywy działalności międzynarodowej polskich przedsiębiorstw i administracji oraz wpływu warunków rozwoju gospodarczego na obecność polskich firm za granicą, była to jednocześnie okazja do zaprezentowania planów na 2019 rok .

Oficjalną część DOR’2019 otworzył Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski podsumowując miniony 2018 rok z perspektywy – prawie już trzydziestoletniej – działalności międzynarodowej KIG oraz wpływu warunków rozwoju polskiej przedsiębiorczości na aktywność polskich firm za granicą. Prezes KIG podkreślił, ze dzięki staraniom wielu organizacji wspierających i promujących eksport, w tym KIG, rośnie otwartość naszej gospodarki na świat. Z szacunków Krajowej Izby Gospodarczej wynika, że eksport towarów w 2018 roku okazał się wyższy niż w roku poprzednim, możemy pochwalić się jednocześnie tysiącami rodzajów produktów, które sprzedajemy za granicę, co świadczy o ogromnej pomysłowości naszych firm, ale również ciężkiej pracy i konsekwencji w działaniu. Prezes Arendarski podkreślił, że ważną rolę pełni szerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy producentami i handlowcami w izbach branżowych i regionalnych oraz na poziomie krajowym w KIG.
Zaznaczył także konieczność wspierania polskich eksporterów, zwłaszcza tych wychodzących na coraz odleglejsze i wschodzące rynki zagraniczne, zarówno ze strony administracji rządowej jak i organizacji biznesowych. Krajowa Izba Gospodarcza prowadzi takie działania dzięki m.in. rozwiniętej sieci networkingowej z partnerami na całym świecie oraz wsparciu ambasad akredytowanych w Polsce, jak również polskich placówek za granicą.

Minister Jerzy Kwieciński, reprezentujący Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, odczytał list od premiera Morawieckiego skierowany do uczestników DOR. Znalazły się w nim podziękowania dla Krajowej Izby Gospodarczej za uczestnictwo w obchodach jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości i odrodzenia kraju, przypominając o wielkim wkładzie polskiej przedsiębiorczości w budowę potencjału młodego państwa. Podkreślił, że umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw i ich wsparcie w rozwijaniu współpracy na rynkach zagranicznych pozostaje priorytetem rządu realizowanym również przez samorząd gospodarczy. Przypomniał, że tylko w 2018 roku weszło w życie wiele rozwiązań służących wsparciu inwestycji, innowacyjności oraz eksportu, na czele z Konstytucją Biznesu, Polską Strefą Inwestycji, pakietem MŚP i małym ZUS-em. Minister J. Kwieciński zaznaczył także, że miniony rok był dla Polski rokiem dobrej koniunktury gospodarczej, a handel zagraniczny wzrósł zarówno w eksporcie, jak i w imporcie, wśród głównych partnerów handlowych Polski wzrósł eksport m.in. do USA, Niemiec, Rosji, Holandii, na Węgry, do Francji, Czech, Szwecji oraz W. Brytanii. Zaznaczył także, że do wyzwań na przyszłość należą m.in. prace nad programem Dostępność plus, rozpoczęcia na forum UE procesu zmierzającego do przygotowania Strategii Makroregionalnej UE dla obszaru Karpat oraz działania w ramach polskiej prezydencji w procesie berlińskim.
Sekretarz Stanu Krzysztof Szczerski, Szef Gabinetu Prezydenta RP podsumował zagraniczną aktywność Prezydenta RP w 2018 roku, w tym działania z zakresu dyplomacji ekonomicznej. Jako szczególnie istotne wymienił efekty Szczytu Państw Trójmorza oraz wizyty Prezydenta RP w USA. Podkreślił także przejrzystość i transparentność traktowania zagranicznych inwestorów w naszym kraju.
Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii podkreślił stały wzrost obrotów handlowych naszego kraju. W ciągu najbliższych dwóch lat mocniej chcemy zaistnieć na Bliskim Wschodzie, ma się przyczynić do tego m.in. obecność polskich firm na targach Dubai Health, a przede wszystkim na światowej wystawie Expo 2020 w Dubaju – zapowiedział Wiceminister Kościński.

Wiceminister Energii, Tadeusz Skobel zaznaczył z kolei, że w 2019 roku szczególne znaczenie będzie miała dyskusja nad Strategią Klimatyczną UE do 2050 roku oraz negocjacje Wieloletnich Ram Finansowych po 2020 roku dla zapewnienia środków unijnych na niskoemisyjną transformacje sektora energetycznego. Innymi ważnymi tematami dla polityki energetycznej będzie implementacja rozwiązań pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, wiele uwagi poświęconych będzie także m.in. relacjom bilateralnym w kontekście budowy tzw. Baltic Pipe oraz współpracy z USA zgodnie z porozumieniem o wzmocnionej współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

W imieniu Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego wystąpił także p. Sławomir Siwek, Doradca Marszałka Sejmu, który wyraził nadzieję, że rozmowy uczestników DOR będą inspiracją do współpracy i realizacji kolejnych przedsięwzięć oraz pomysłów służących rozwojowi gospodarczemu naszego kraju

Andrzej Kraśnicki, Prezes PKOL, wyraził radość z faktu, że już kolejny raz Dyplomatyczne Otwarcie Roku odbywa się w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i zaznaczył, że polscy sportowcy mają także ogromny wkład w promocję Polski na całym świecie.

Oficjalną część Dyplomatycznego Otwarcia Roku zakończyły wystąpienia głównych partnerów strategicznych wydarzenia: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Podlaskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego.

Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego podkreślił, że Województwo Podkarpackie wyróżnia się jako centrum skupiające międzynarodowych potentatów produkcyjnych, logistycznych i handlowych z uwagi na skrzyżowanie głównych szlaków handlowych i gospodarczych centralnej Europy, przyszłą Via Carpatię oraz nowoczesne międzynarodowe lotnisko, które jest jednym z najszybciej rozwijających się portów lotniczych w Polsce, a cały region cechuje wysoka koncentracja firm przemysłu lotniczego. Region ten łączy w sobie jednocześnie przestrzeń nowoczesnej gospodarki (z silną branżą nie tylko lotniczą, ale i motoryzacyjną oraz ICT), innowacyjności oraz nieskażonej przyrody, zajmując czwarte miejsce wśród województw najbardziej atrakcyjnych turystycznie.

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego p. Stanisław Derehajło zaznaczył, że województwo podlaskie to przede wszystkim aktywna gospodarka, miejsce pochodzenia zdrowej żywności, nowe przedsięwzięcia z pogranicza informatyki i rolnictwa, duże przedsięwzięcia badawcze, rozwijająca się branża robotyki, automatyki, medycyny i budownictwa. Przez region przebiega jedno z odgałęzień Nowego Jedwabnego Szlaku, a region coraz silniej rozwija współprace zagraniczną z wieloma nowymi krajami.

Oficjalną część wydarzenia zamknęła prezentacja trzeciego regionu partnerskiego DOR – Województwa Kujawsko-Pomorskiego z wszechstronnie rozwiniętym przemysłem skupionym w wielu ośrodkach gospodarczych, reprezentujących przemysł chemiczny, elektromaszynowy, spożywczy, tekstylny, celulozowy, mineralny i poligraficzny.
Uczestnicy Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2019 mieli okazję nie tylko do wielu ciekawych rozmów, wymiany informacji i nawiązania kontaktów biznesowych, ale mogli również skosztować regionalnych przysmaków, w tym wielu specjałów kuchni podlaskiej, gęsiny z woj. Kujawsko – Pomorskiego, polskiego kawioru – specjalności eksportowej Antonius Caviar, produktów leśnych halal – smaki polskiej prowincji oraz produktów manufaktury Inne Beczki, Wine Avenue, Wyborowej oraz produktów firmy Bakalland, wód mineralnych Staropolanka. Partnerem technicznym wydarzenia była firma LIDEX.
Uczestnicy mieli także okazję odwiedzić stoiska partnerów, w tym Turkish Airlines oraz zapoznać się z prezentacją MT Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej Warsaw Humanitarian Expo organizowanych w dniach 11-13 czerwca 2019 r. przez Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie we współpracy partnerskiej z KIG .
W trakcie wieczoru odbyła się także loteria podarunkowa, w której fundatorem nagród był przewoźnik lotniczy Turkish Airlines, firmy WineAvenue oraz Provincja.