APPLIA wspólnie z pięcioma największymi organizacjami reprezentującymi znaczną część polskich przedsiębiorców zaapelowała do Premiera Mateusza Morawieckiego o zapewnienie pracodawcom możliwości dostępu do informacji odnośnie statusu zaszczepienia zatrudnianych osób  na okres pandemii.

Przed nami kolejna fala zachorowań. Polski przemysł wyszedł mocniejszy z poprzednich etapów pandemii również dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom polskiego rządu. Liczymy, że także teraz, w obliczu zagrożenia dla produkcji,  rząd RP zapewni przedsiębiorcom narzędzia do walki z rozprzestrzenianiem się wirusa, mówi Wojciech Konecki, Prezes związku producentów AGD, APPLIA. Podobne rozwiązania stosują już inne kraje, dodaje.
Każdy pracownik ma prawo do indywidualnych decyzji i niech tak pozostanie, jednak chodzi o to, aby np. delegować do obsługi klienta lub pracy w grupach osoby zaszczepione. A taką wiedzę chcą mieć pracodawcy, ponieważ w przypadku dużego wzrostu zachorowań, duże przedsiębiorstwa (np. fabryki) mogą mieć poważne kłopoty, ale małe firmy, gdy stracą połowę załogi, to mogą tego nie przetrwać. – wyjaśnia Konecki

Apel pracodawców do Premiera Mateusza Morawieckiego:

Z niepokojem obserwujemy rozwój kolejnej fali zachorowań na COVID-19, mając w pamięci sytuację z ubiegłej jesieni, zimy oraz wiosny bieżącego roku. W związku z tym zwracamy się z apelem o przyznanie nam, przedsiębiorcom, możliwości dostępu do informacji odnośnie statusu zaszczepienia osób przez nas zatrudnianych.
W naszym polskim interesie leży, aby strumień zamówień nadal był kierowany do naszych fabryk, które w globalnych systemach produkcji zdobyły zaufanie i są gwarantem jakości oraz terminowości.
Przedsiębiorcy, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, muszą sprawnie zarządzać ryzykiem, w tym chronić zdrowie swoich pracowników, by prowadzić działalność biznesową.
Z niepokojem obserwujemy rozwój kolejnej fali zachorowań na COVID-19, mając w pamięci sytuację z ubiegłej jesieni, zimy oraz wiosny bieżącego roku. W związku z tym zwracamy się z apelem o przyznanie nam, przedsiębiorcom, możliwości dostępu do informacji odnośnie statusu zaszczepienia osób przez nas zatrudnianych.
W naszej ocenie, aby uniknąć kolejnego – niezwykle kosztownego zamrażania całej gospodarki, niosącego za sobą liczne ekonomiczne i społeczne skutki – rząd RP powinien dać przedsiębiorcom narzędzia do walki z rozprzestrzenianiem się wirusa. Pragniemy podkreślić, że prosimy jedynie o określoną w czasie kryzysu pandemicznego możliwość weryfikacji certyfikatów zaszczepienia pracowników.
Umożliwi nam to rozsądne długoterminowe planowanie pracy i właściwą realizację zamówień. W naszym polskim interesie leży, aby strumień zamówień nadal był kierowany do naszych fabryk, które w globalnych systemach produkcji zdobyły zaufanie i są gwarantem jakości oraz terminowości. To samo dotyczy firm świadczących usługi oraz małych i mikroprzedsiębiorców. Ci ostatni są najbardziej narażeni na negatywne skutki wynikające z sytuacji epidemicznej, gdyż brak pracowników – wynikający z faktu zachorowania bądź kwarantanny – może doprowadzić nawet do całkowitej utraty możliwości prowadzenia działalności. Tymczasem sektor MŚP to kręgosłup polskiej gospodarki.
Apelując o przyznanie przedsiębiorcom dodatkowego uprawnienia, powołujemy się na doświadczenia innych krajów (np. Francja, Włochy, Izrael), których przywódcy wyrażają w ten sposób troskę o dobro społeczeństwa i utrzymanie poziomu rozwoju gospodarczego. Wszyscy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że nie można pozwolić sobie na kolejne lockdowny i zamrożenia całych sektorów działalności gospodarczej.
Pod niniejszym apelem podpisują się przedstawiciele szerokiego katalogu branż i sektorów, reprezentujących istotną część środowiska przedsiębiorców i pracodawców. Odbyliśmy szereg spotkań i konsultacji wśród przedstawicieli naszych firm członkowskich. Nasz apel popiera również wielu pracowników odpowiedzialnych za zdrowie swoje i swoich rodzin oraz zatroskanych
o stabilność zatrudnienia i przyszłość swoich pracodawców.
Szanowny Panie Premierze, prosimy o pilne rozpoczęcie działań dających nam prawne podstawy i kompetencje umożliwiające ochronę naszych pracowników i ich rodzin, ochronę naszych klientów i przedsiębiorstw.
Jesteśmy gotowi do rozmów i konsultacji.
Pod apelem podpisali się prezesi poniższych organizacji:

  1. APPLIA Ogólnopolski Związek Producentów AGD
  2. Krajowa Izba Gospodarcza, KIG
  3. Konfederacja Lewiatan
  4. Konfederacja Pracodawcy RP
  5. Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, ABSL