Qingdao, Chiny/Brugherio, Włochy – 8 stycznia 2019 r. – Qingdao Haier Co. („Qingdao Haier”, „Haier” lub „Spółka”) sfinalizowała transakcję nabycia Candy S.p.A („Candy”). Candy jest obecnie w całości własnością Qingdao Haier.
Uroczystość odbyła się w siedzibie firmy Candy w Brugherio, w której wzięli udział prezes Qingdao Haier, Haishan Liang i dyrektor generalny Haier Europe, Yannick Fierling, wraz z Beppe i Aldo Fumagalli, aby podkreślić znaczenie integracji Candy w Haier jako platformy operacyjnej Haier dla rynku europejskiego i siedziby Haier Europe. Od dziś Yannick Fierling, pełniący funkcję dyrektora generalnego Haier Europe, będzie również kierował działalnością byłej Grupy Candy Hoover.
Łączne wolumeny grup Haier i Candy w 2018 r. reprezentują dziś udział w rynku światowym w wysokości 15,1% w przypadku głównych urządzeń, 22,7% w przypadku wolnostojących urządzeń chłodniczych i 19,8% w przypadku urządzeń do prania chemicznego (wg. Euromonitor). Grupa zajmuje dziś piąte miejsce w Europie Zachodniej i ma na celu zajęcie trzeciego miejsca do 2022 r.
Połączenie dwóch marek doskonale wpisuje się w strategię osiągnięcia przez Haier pozycji lidera we wszystkich regionach świata. Grupa skorzysta z wysokiej komplementarności portfolio marek Haier i Candy oraz platform produktowych obejmujących wszystkie segmenty rynku pod względem cen i oferty produktowej, a także w zakresie dostarczania zrównoważonych rozwiązań klientów europejskich i globalnych. Marki Candy, takie jak: Candy, Hoover i Rosières, jak również Haier, GE Appliance i Fisher & Paykel, będą kluczowymi międzynarodowymi markami w swoich segmentach i regionach, w których są liderami, a ich celem będzie osiągnięcie pozycji lidera wśród globalnych konsumentów.
Haier stał się światowym liderem w dziedzinie technologii informacyjnokomunikacyjnych dla inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego. Wspólne innowacje i synergie know-how pomiędzy tymi dwoma firmami w dziedzinie

inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego przyczynią się do ekspansji firmy Haier w tym segmencie w Europie i na świecie.
„Dziś otwieramy nowy etap w historii Haier. Przejęcie marki Candy sprzyja w znacznym stopniu rozwojowi naszej połączonej grupy i będzie miało pozytywny wpływ na naszych pracowników, klientów, partnerów biznesowych i akcjonariuszy. Europa jest jednym z kluczowych rynków dla globalnej strategii Haier. Dzięki połączeniu dwóch marek, pozycja Haier w regionie znacznie się umocni. Z niecierpliwością oczekuję bliskiej współpracy z doświadczonym zespołem zarządzającym firmą Candy. Łączy nas zaangażowanie we wprowadzanie innowacji i dostarczanie zindywidualizowanych rozwiązań naszym klientom” powiedział Yannick Fierling, dyrektor generalny Haier Europe.
Haier będzie nadal inwestował we włoską markę, w celu zwiększenia konkurencyjności w Europie i na całym świecie, zachowując przy tym zespół zarządzający Candy tj. pracowników, centra badawczo-rozwojowe, sieć biznesową i zakłady produkcyjne, a także unikalny design Candy i włoski styl.
Beppe i Aldo Fumagalli zasiądą w zarządzie Haier Europe jako dyrektorzy niewykonawczy.
„Jesteśmy bardzo podekscytowani, że Candy stanie się częścią globalnej sieci Haier. Łącząc dalsze inwestycje Haier z możliwościami innowacyjnymi firmy Candy oraz włoskim designem, technologią i stylem, jesteśmy przekonani, że firma będzie się dalej rozwijać i stanie się liderem w dziedzinie inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego o wysokim poziomie konkurencyjności. Wspólnie będziemy lepiej spełniać rosnące zapotrzebowanie na bardziej zindywidualizowane produkty i sprawimy, że życie ludzi stanie się lepsze i łatwiejsze” podsumowali Beppe i Aldo Fumagalli.
Przejęcie Candy zostało częściowo sfinansowane przez udane notowanie akcji Qingdao Haier’s D-Shares na CEINEX D-Share Market poprzez dopuszczenie na rynek regulowany giełdy we Frankfurcie, które zostało zakończone 24 października 2018 roku.

###

Doradcy

J.P. Morgan zajmowal pozycję międzynarodowego doradcy finansowego Qingdao Haier. Orrick sprawował funkcję międzynarodowego doradcy prawnego Qingdao Haier.
PwC pełnił rolę doradcy finansowego, podatkowego, HR oraz IT due diligence dla Qingdao Haier. King & Wood Mallesons pełnił rolę doradcy prawnego Qingdao Hier w Chinach.
Goldman Sachs zajmował stanowisko wyłącznego doradcy finansowego Candy. Cleary Gottlieb zajmował stanowisko doradcy prawnego Candy a Malguzzi & Associati pełnił rolę wyłącznego doradcy podatkowego Candy.

O Qingdao Haier
Firma Qingdao Haier została założona 28 kwietnia 1989 roku. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Szanghaju (SHA:60090) od 19 listopada 1993 r. Od momentu założenia marka Qingdao Haier rozrosła się dzięki stałemu zaspokajaniu potrzeb klientów dzięki innowacyjnym systemom, stając się jednym z największych na świecie producentów artykułów gospodarstwa domowego.
Qingdao Haier odniósł sukces dzięki ekspansji krajowej i międzynarodowej a także wdrażaniu innowacji w zakresie rozwoju strategicznego, brandingu, badań, inteligentnej produkcji oraz systemowi rozwoju „Three In One „. Strategia ta to połączenie odpowedniego systemu produkcji, marketingu i rozwoju, który pozwala na zaspokojenie lokalnych potrzeb klientów.
W erze Internetu przedmiotów Qingdao Haier konsekwentnie wdrażał swoją strategiczną transformację w ekologię społeczności IoT, z korzyścią dla obu stron. Integrując platformę U+ Smart Life Platform, przemysłową platformę chmury internetowej COSMOPlat oraz platformę e-commerce Shunguang, firma zaspokaja potrzeby klientów dostarczając im inteligentne rozwiązania dla domu, które wpływają na lepszy standard życia.

O Candy Group

Candy Group jest jedną z wiodących firm w Europie na rynku małych i dużych urządzeń gospodarstwa domowego zarówno wolnostojących jak i wbudowanych. Asortyment marki wyróżnia się wysoką wydajnością i jest przyjazny środowisku. Produkty Grupy Candy są sprzedawane za pośrednictwem dwóch międzynarodowych marek, Candy i Hoover, oraz za pośrednictwem krajowych marek, takich jak Rosières (Francja) i Jinling (Chiny) o zróżnicowanych rynkach i grupqch docelowych. Grupa Candy, zatrudniająca około 5 000 pracowników, posiada siedem zakładów produkcyjnych w Europie, Turcji i Chinach oraz 45 filii na całym świecie. Siedziba główna Grupy, centrum projektowe, ośrodek centralny oraz dział badań i rozwoju znajdują się w Brugherio (MB) we Włoszech.

Zastrzeżenia
Niniejszy komunikat prasowy dotyczący transakcji dokonanej przez Qingdao Haier, nie stanowi żadnego uzupełnienia, zmiany ani korekty jakiegokolwiek publicznego oświadczenia Qingdao Haier w odniesieniu do tej transakcji; wszelkie informacje dotyczące Qingdao Haier i tej transakcji prosimy odnosić do publicznych ogłoszeń Qingdao Haier na giełdzie w Szanghaju. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi żadnego oświadczenia, zobowiązania biznesowego ani gwarancji Qingdao Haier w odniesieniu do aktywów docelowych tej transakcji, ani też nie stanowi rekomendacji, oferty lub zaproszenia, wyraźnego lub dorozumianego, dla żadnej osoby fizycznej lub podmiotu do zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Qingdao Haier. Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie prasowym, które mogą obejmować strategię rozwoju firmy, finanse, wyniki biznesowe i plan operacyjny, oparte są na pewnych hipotezach i podlegają ryzyku i niepewności, z których wiele jest poza kontrolą firmy i trudno je przewidzieć. Inwestorom zaleca się zwrócenie uwagi na ryzyko inwestycyjne. Rzeczywiste przychody i wyniki mogą się istotnie różnić lub nawet być przeciwstawne do tego, co zostało wyrażone lub prognozowane w takim oświadczeniu dotyczącym przyszłości. Powyższe oświadczenie dotyczące przyszłości nie stanowi żadnego zobowiązania ani wiążącego zobowiązania Qingdao Haier, w tym zobowiązania do aktualizacji jakiegokolwiek informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym.