Minister Rozwoju i Technologii, Waldemar Buda spotkał się w dniu 7 grudnia z przedstawicielami branży AGD. Była to okazja, aby porozmawiać o wyzwaniach naszego przemysłu. Branża AGD ma swój istotny wkład w rozwój polskiej gospodarki dlatego, jak powiedział Minister, rząd wsłuchuje się także w jej uwagi. Ustalono, że przeprowadzone zostanie robocze spotkanie APPLIA z przedstawicielami resortu, na którym przedyskutowane zostaną główne postulaty naszej branży. Świąteczne spotkania firm członkowskich APPLIA to już nasza tradycja. Zwykle odbywa się ono przy okazji naszego Walnego Zgromadzenia Członków APPLIA. Również tym razem naszą kolację poprzedziło Walne, na którym podsumowaliśmy działania w mijającym roku oraz zatwierdziliśmy budżet na przyszły rok.