Wojciech Konecki, Członek Zarządu APPLiA PL uczestniczył w spotkaniu Członków Rady CENELEC w Brukseli. Ta europejska instytucja wypracowuje standardy techniczne. Omówiono sprawy strategiczne oraz organizacyjne organizacji.

Więcej o Radzie CENELEC: https://www.cenelec.eu/aboutcenelec/whoweare/governingstructure/administrativeboard.html