Rejestr EPREL

Producenci i importerzy wprowadzający po raz pierwszy na rynek unijny modele modele podlegające pod przepisy o etykietach energetycznych muszą wcześniej je zarejestrować w unijnej bazie EPREL (Europejski rejestr etykiet energetycznych, ang. European Registry for Energy Labelling, wpisane modele muszą uzyskać status „opublikowane”)

Obowiązek rejestracji wynika z unijnego ramowego Rozporządzenia nr 2017/1369 ds. etykietowania energetycznego (art. 12).

Czy jest baza EPREL

EPREL jest zbiorem danych dotyczących produktów i składa się z dwóch części. Pierwsza część – baza publiczna, dostępna dla konsumentów, którzy mogą tu wyszukać informacje dotyczące poszczególnych produktów: podstawowe parametry urządzenia, etykietę i kartę informacyjną produktu (znaną wcześniej jako karta produktowa).

Część druga EPREL – zamknięta baza dla nadzoru rynku. Są tu umieszczone szczegóły dotyczące dokumentacji, które w dużej mierze zależą od grupy produktów i wymagają rozważenia aktów delegowanych dla danego produktu. Ponieważ jednak akty delegowane, opracowane na podstawie poprzedniej dyrektywy ramowej UE / 2010/30, nie mają żadnego odniesienia do ERPEL, nie jest jasne, jakie dane byłyby wystarczające, aby dana grupa produktów spełniała prawne wymogi rozporządzenia ramowego. 2017/1369, w szczególności jego artykuł 12.5.

Proces rejestrowania modeli

         Każdy dostawca podlegający pod wymogi musi założyć konto w EPREL na stronie internetowej Product database (europa.eu). Do rejestracji niezbędna jest elektroniczna pieczęć firmowa. Po uwierzytelnieniu konta, kolejny etap to rejestracja modeli. Tu są trzy możliwości, czyli rejestracja ręczna pojedynczego modelu, rejestracja ręczna setek modeli poprzez załadowanie skompresowanego pliku w układzie zdefiniowanym przez EPREL lub trzecia metoda, czyli rejestracja m2m tzn. bezpośrednia komunikacja systemów informatycznych. Pod tym linkiem dostępny jest przewodnik EPREL Komisji UE Suppliers Verification Guide.pdf (europa.eu)

Grupy produktowe

Grupy produktowe objęte obowiązkiem rejestru w EPREL:

 1. klimatyzatory,
 2. oświetlenie,
 3. odkurzacze,
 4. telewizory,
 5. chłodziarki i chłodziarkozamrażarki,
 6. zmywarki,
 7. pralki,
 8. pralkosuszarki,
 9. suszarki do ubrań,
 10. okapy,
 11. piekarniki,
 12. podgrzewacze wody,
 13. zbiorniki na gorącą wodę i zestawy podgrzewaczy z panelami słonecznymi,
 14. profesjonalne chłodnie,
 15. systemy wentylacyjne,
 16. kotły na paliwo stałe i ich zestawy,
 17. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (w tym. powietrzne, na paliwo stałe) oraz ogrzewacze pomieszczeń, wielofunkcyjne i ich zestawy (kotły, kogeneracja, pompy ciepła).

W celu wsparcia producentów i importerów, APPLiA Home Appliance Europa oraz krajowe stowarzyszenia, w tym APPLiA Polska przeanalizowały konkretne akty delegowane dotyczące etykietowania energetycznego. W efekcie stworzono szablony precyzujące wymogi prawne dotyczące dokumentacji technicznej dla każdej z ponad 20 grup produktowych podlegających pod EPREL.

Baza EPREL – strona Komisji Europejskiej – wersja dla konsumentów

Baza EPREL – strona Komisji Europejskiej – wersja dla firm raportujących (producenci i importerzy)

Projekty formularzy rejestracji modelu wg grup produktowych