Rejestr EPREL

Od stycznia 2019 roku producenci i importerzy wprowadzający po raz pierwszy na rynek unijny nowe modele AGD muszą wcześniej je zarejestrować w unijnej bazie EPREL (Europejski rejestr etykiet energetycznych, ang. European Registry for Energy Labelling).

Obowiązek wynika z unijnego ramowego Rozporządzenia nr 2017/1369 ds. etykietowania energetycznego (art. 12).

EPREL jest zbiorem danych dotyczących produktów i składa się z dwóch części. Pierwsza część – baza publiczna, dostępna dla konsumentów, którzy mogą tu wyszukać informacje dotyczące poszczególnych produktów: podstawowe parametry urządzenia, etykietę i kartę informacyjną produktu (znaną wcześniej jako karta produktowa).

Część druga EPREL – zamknięta baza dla nadzoru rynku. Są tu umieszczone szczegóły dotyczące dokumentacji, które w dużej mierze zależą od grupy produktów i wymagają rozważenia aktów delegowanych dla danego produktu. Ponieważ jednak akty delegowane, opracowane na podstawie poprzedniej dyrektywy ramowej UE / 2010/30, nie mają żadnego odniesienia do ERPEL, nie jest jasne, jakie dane byłyby wystarczające, aby dana grupa produktów spełniała prawne wymogi rozporządzenia ramowego. 2017/1369, w szczególności jego artykuł 12.5.

Proces rejestrowania modeli

         Każdy dostawca podlegający pod wymogi musi założyć konto w EPREL na stronie internetowej https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/european-product-database-energy-labelling_en.

System wymaga składania deklaracji opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią lub kwalifikowanym podpisem w zależności od formy prowadzonej działalności – jako forma weryfikacji tożsamości. Kolejny etap to rejestracja modeli. Tu są trzy możliwości, czyli rejestracja ręczna pojedynczego modelu, rejestracja ręczna setek modeli poprzez załadowanie skompresowanego pliku w układzie zdefiniowanym przez EPREL lub trzecia metoda, czyli rejestracja m2m tzn. bezpośrednia komunikacja systemów informatycznych. Ta ostatnia opcja będzie dostępna najprawdopodobniej w lutym 2019 r.

Terminy i grupy produktowe

         Do EPREL wymagane dane są obowiązkowo dostarczane przez pomioty zamierzające od 1 stycznia 2019 roku wprowadzić na rynek nowe modele. Pozostałe modele, które są nadal je w sprzedaży muszą trafić do bazy najpóźniej do końca czerwca 2019 roku. Modele nie oferowane obecnie w sprzedaży, ale wprowadzone pierwszy raz na rynek przed sierpniem 2017 roku, mogą być wprowadzane do EPREL na zasadzie dobrowolności.

Grupy produktowe objęte obowiązkiem rejestru w EPREL:

 1. klimatyzatory,
 2. oświetlenie,
 3. odkurzacze,
 4. telewizory,
 5. chłodziarki i chłodziarkozamrażarki,
 6. zmywarki,
 7. pralki,
 8. pralkosuszarki,
 9. suszarki do ubrań,
 10. okapy,
 11. piekarniki,
 12. podgrzewacze wody,
 13. zbiorniki na gorącą wodę i zestawy podgrzewaczy z panelami słonecznymi,
 14. profesjonalne chłodnie,
 15. systemy wentylacyjne,
 16. kotły na paliwo stałe i ich zestawy,
 17. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (w tym. powietrzne, na paliwo stałe) oraz ogrzewacze pomieszczeń, wielofunkcyjne i ich zestawy (kotły, kogeneracja, pompy ciepła).

W celu wsparcia producentów i importerów, APPLiA Home Appliance Europa oraz krajowe stowarzyszenia, w tym APPLiA Polska przeanalizowały konkretne akty delegowane dotyczące etykietowania energetycznego stworzone na mocy dyrektywy UE / 2010/30. W efekcie stworzono szablony precyzujące wymogi prawne dotyczące dokumentacji technicznej dla każdej z ponad 20 grup produktowych podlegających pod EPREL.

Baza EPREL – strona Komisji Europejskiej

ZOBACZ

Projekty formularzy rejestracji modelu wg grup produktowych

ZOBACZ