W dniu 30 listopada odbyło się jesienne Walne Zgromadzenie Członków APPLiA Polska. Tegoroczne spotkanie było inne niż dotychczasowe, bo w formule online. Mimo to, jak zawsze zaszczycili nas swoim uczestnictwem prezesi oraz senior menadżerowie większości naszych firm członkowskich. Poza statutowym przyjęciem budżetu Walne zatwierdziło aplikację nowej firmy członkowskiej – Biazet S.A. z Białegostoku. Jest to polski producent dostarczający m.in. kawiarki i odkurzacze dla światowych marek AGD. Biuro APPLiA reprezentowane przez Prezesa W. Koneckiego oraz R.Maja zdało sprawozdanie z prac naszego związku w trudnym czasie pandemii. Dla nas był to bardzo pracowity okres, pomimo rezygnacji z takich wydarzeń jak Kongres AGD, czy Kongres serwisów AGD imprez, które od lat organizuje nasz związek. Członkowie APPLiA rekomendowali priorytetowe działania w roku 2021 r.

Przed Walnym miało miejsce pierwsze spotkanie nowego organu APPLiA, Rady Związku w składzie Alina Jankowska-Brzóska, Wiceprezes Amica S.A., Krzysztof Kudlek, Dyrektor Generalny Electrolux Poland Sp. z o.o., Piotr Ługowski, Dyrektor Dywizji DA, Samsung Electronics Polska sp. z o.o., Radosław Matuszewski, Członek Zarządu oraz Dyrektor Generalny na Polskę, Ukrainę i Bałtyki w Groupe SEB Polska Sp. z o.o., Tomasz Wrzodak, Członek Zarządu Whirpool Polska Appliances Sp. z o.o. oraz Konrad Pokutycki, Prezes Zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., który jest także Przewodniczącym Rady Związku.