Sygnatariusze listu, szefowie największych organizacji odzysku, spółek akcyjnych, reprezentujących ponad 80% rynku ZSEE oraz przedstawiciele całego rynku producentów AGD razem wnioskują o pilną interwencję legislacyjną dotyczącą zmiany przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i zakładanych poziomach odzysku.

W tym szczególnym dla obu branż czasie do utrudnień i zagrożeń wynikających z COVID-19, dochodzą turbulencje spowodowane prawem nie w pełni dostosowanym do zmieniających się warunków rynkowych. Przedstawiciele środowisk zwracają szczególną uwagę na fakt, że w związku z tzw. otwartym zakresem stosowania definicji sprzętu elektrycznego, panele fotowoltaiczne i cały sprzęt z nimi związany podlega zapisom ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688), w tym obowiązkowi osiągnięcia minimalnych poziomów zbierania.

Biorąc pod uwagę bardzo długi cykl życia, a także dynamikę i skalę wprowadzenia w ostatnim czasie tego typu produktów jest oczywiste, że takiej ilości zużytych paneli fotowoltaicznych na rynku odpadów nie ma,  nie było i w bliższej perspektywie na pewno nie będzie. Z uwagi na przyjęty sposób klasyfikacji sprzętu (6 grup) obowiązki dotyczące paneli fotowoltaicznych są realizowane innymi produktami z grupy 4 (sprzęt wielkogabarytowy), w szczególności pralkami.  Oznacza to, że do osiągnięcia minimalnego celu zbierania w roku 2021 producenci paneli będą używać innych odpadów klasyfikowanych w gr 4, w szczególności wspomnianych zużytych pralek, co w przeliczeniu przełoży się na ponad pół miliona sztuk (!) stanowiących ponad połowę rocznego obowiązku producentów AGD w tej kategorii.

W przyjętym obecnie systemie kolektywnym,  problem ten jak i koszty są przerzucane pomiędzy sektorami.

W piątek 13.11.2020 przedstawiciele sektorów ZSEE i  AGD  wystosowali wspólny apel  o nowe zapisy prawne uwzględniające potrzeby i zmiany na rynku oraz zmniejszające szarą strefę.

Zapraszamy do zapoznania się z oficjalnym stanowiskiem i listą sygnatariuszy apelu.

Warszawa dnia 13.11.2020 r.

Pan Jacek Ozdoba

Sekretarz Stanu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

Szanowny Panie Ministrze,

Jeszcze nigdy w historii nie miało miejsca wspólne wystąpienie producentów i organizacji odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Działamy jednak w szczególnym czasie i okolicznościach, wobec czego zdecydowaliśmy się na poniższy apel. Sprawa, którą poruszamy jest szczególnej wagi i determinuje obrót gospodarczy w kilku ważnych dziedzinach krajowej gospodarki.

Borykając się z utrudnieniami i zagrożeniami wynikającymi z COVID-19, obserwujemy turbulencje spowodowane prawem nie w pełni dostosowanym do zmieniających się warunków rynkowych. Zwracamy uwagę na fakt, że w związku z tzw. otwartym zakresem stosowania definicji sprzętu elektrycznego, panele fotowoltaiczne i cały sprzęt z nimi związany podlega zapisom ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688), w tym obowiązkowi osiągnięcia minimalnych poziomów zbierania. Minimalny poziom zbierania dla sprzętu z tej kategorii w 2021 określono w rozporządzeniu na 65% średniorocznej masy wprowadzanej na rynek (średnia z 3 lat). Biorąc pod uwagę bardzo długi cykl życia, a także dynamikę i skalę wprowadzenia w ostatnim czasie tego typu produktów jest oczywiste, że takiej ilości zużytych paneli fotowoltaicznych na rynku odpadów nie ma, dotąd nie było i w bliższej perspektywie na pewno nie będzie. Z uwagi na przyjęty sposób klasyfikacji sprzętu (6 grup) obowiązki dotyczące paneli fotowoltaicznych są realizowane innymi produktami z grupy 4 (sprzęt wielkogabarytowy), w szczególności pralkami. Przewidujemy, że w związku z obecnym olbrzymim wprowadzeniem paneli fotowoltaicznych (ok. 100 tys. ton w 2020 r.), już w kolejnym roku obowiązek ich zbiórki przekroczy poziom 30 tysięcy ton, a w następnym 50 tys. ton. Oznacza to, że do osiągnięcia minimalnego celu zbierania w roku 2021 producenci paneli będą używać innych odpadów klasyfikowanych w gr 4, w szczególności wspomnianych zużytych pralek, co w przeliczeniu przełoży się na ponad pół miliona sztuk (!) stanowiących ponad połowę rocznego obowiązku producentów AGD w tej kategorii.

Problem jest ewidentny, spowodowany legislacją nieprzewidującą pojawienia się tak nagle nowej grupy produktowej o tak długim cyklu życia produktu (15-20 lat) i tak znacznej masie jednostkowej produktu. W przyjętym obecnie systemie kolektywnym, ów problem jak i olbrzymie koszty są przerzucane pomiędzy sektorami. Jako firmy realizujące obowiązki tysięcy wprowadzających, ale także organizacje zaufania biznesowego, apelujemy o nowe zapisy prawne uwzględniające potrzeby i zmiany na rynku oraz zmniejszające szarą strefę. Podkreślamy czynnik czasu uznając pilną konieczność zmian legislacyjnych. Informujemy, że sprawa ta dotyka rynku producentów AGD, importerów paneli fotowoltaicznych oraz rynku zbierania i przetwarzania odpadów.

Dokonując analizy rynków europejskich zauważyliśmy także różnice w prawodawstwie lokalnym. Nigdzie poza Polską nie są przewidziane surowe kary (opłaty produktowe) za niezrealizowanie obowiązków nie przystających do realiów gospodarczych.

Apelujemy do Pana Ministra o niezwłoczną inicjatywę legislacyjną. Jako praktycy posiadający także niezbędne analizy i propozycje konkretnych zapisów prawnych deklarujemy gotowość do współpracy. Oprócz apelu o rychłe zmiany prawa, prosimy również o spotkanie i możliwość przedstawienia praktycznych sposobów rozwiązania ww. problemów Pozostawione w niezmienionym kształcie będą skutkowały powiększeniem szarej strefy lub obciążeniem uczciwych przedsiębiorców wysokimi karami, co jest ewidentnie sprzeczne z polityką Rządu RP.