Europejska organizacja standaryzacji, CENELEC przyjęła dwie poprawki dla normy chłodnictwa 60335-2-24 (A1 i A2). Są to poprawki IEC z 2017 roku.

Poprawki wprowadzają istotne zmiany, w tym A2 zwiększa klasę niepalności ściany tylnej lodówki. Przewidziany DOW to 11 lipca 2019 r. (Date of Withdrawal, zastąpienie starej wersji normy).

Zmiany czekają na zatwierdzenie przez Komisję UE jako normy zharmonizowane. Wraz z ogłoszeniem harmonizacji zakończy się kilkuletniego braku harmonizacji dla ten normy w UE w związku z formalnym sprzeciwem UK z 2016 roku.