Komisja Europejska opublikowała dzisiaj przyjęte w dniu 1 października rozporządzenia wykonawcze dotyczące ekoprojektowania oraz etykietowania 6 grup produktowych, w tym dla lodówek, pralek, zmywarek, telewizorów oraz oświetlenia.  Dokumenty wejdą w życie 25 grudnia, ale ich główne zmiany dotyczące m.in. zamiany etykiet i nowych kryteriów dla sprzętu zaczną obowiązywać najwcześniej od 1 marca 2021 roku.

Spośród 12 opublikowanych rozporządzeń aż 8 dotyczy bezpośrednio konkretnych grup AGD (pralki, chłodziarki, zmywarki oraz pralkosuszarki). Pozostałe 4 dotyczą tych urządzeń pośrednio, regulują kwestie związane z wprowadzeniem oświetlenia i wyświetlaczy LCD.

Nowe przepisy wprowadzają nowe obowiązki związane z etykietowaniem sprzętu, w tym nową, przeskalowaną skalę klas energetycznych od roku 2021. To także nowe informacje na etykiecie, w tym kody QR z zaszytym linkiem do strony internetowej modelu w specjalnej unijnej bazie produktów (tzw. EPREL).  Z kolei rozporządzenia dotyczące ekoprojektowania to druga już generacja wymogów środowiskowych w urządzeniach AGD wydawanych na podstawie unijnej dyrektywy 2009/125/WE z 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Z jednej strony są one kontynuacją procesu wycofywania z rynku najmniej wydajnego energetycznie sprzętu poprzez określenie maksymalnych poziomów zużycia prądu. Z drugiej, to zestaw całkiem nowych ambitnych celów wpisujących się z gospodarkę obiegu zamkniętego, takich jak maksymalne zużycie innych zasobów, np. wody oraz ułatwienie dostępu do części zamiennych. Pierwsze etapy wymogów wejdą w życie w marcu 2021 r.

– Z jednej strony likwidujemy plusy na etykietach już za 15 miesięcy, a produkty otrzymają zamiast A+++ klasę B lub C. Musimy pamiętać, że od marca produkty te będą tak samo wydajne energetycznie, tylko przyporządkowane innej, nowej skali A-G oraz, że na początku nie będzie sprzętu w najwyższej klasie, czyli A. Z pewnością będzie to pole do nowych innowacyjności i podniesienia o kolejny poziom środowiskowej wydajności nowoczesnego AGD. Z drugiej strony mamy szereg wymogów tzw. ekoprojektu, czyli od określenia progów wycofania z produkcji sprzętów zużywających za dużo prądu, wody, czy zbyt hałaśliwych. Ale to także wymogi utrzymania części zamiennych przez nawet 10 lat od zakończenia produkcji. To zdecydowanie może generować koszty oraz dodatkowe obciążenie środowiska, bo musimy wyprodukować i magazynować ogromne ilości komponentów, mówi Wojciech Konecki, Członek Zarządu i Dyrektor Generalny APPLiA Polska.

Główne zmiany:

– nowe etykiety dla wybranych grup produktowych od 1 marca 2019

– maksymalne poziomy zużycia prądu i wody przez urządzenia

– wymogi informacyjne (do ujęcia w instrukcji obsługi lub na panelach)

– wymogi funkcjonalne, jak np. nowe parametry programów eko w pralkach

– obowiązek udostępniania części zamiennych i informacji o naprawie profesjonalnym serwisom

– obowiązek udostępniania części konsumentom, których wymiana nie wpływa na bezpieczeństwo funkcjonowania urządzenia

Rozporządzenia:

* Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2013 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego wyświetlaczy elektronicznych i uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010 ( 1 )
* Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2014 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego pralek i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 i dyrektywę Komisji 96/60/WE ( 1 )
* Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2015 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 874/2012 ( 1 )
* Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2016 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych i uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 ( 1 )
* Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2017 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010 ( 1 )
* Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2018 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej ( 1 )
* Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2019 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2009 ( 1 )
* Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2020 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla źródeł światła i oddzielnego osprzętu sterującego na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009, (WE) nr 245/2009 i (UE) nr 1194/2012 ( 1 )
* Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2021 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla wyświetlaczy elektronicznych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2009 ( 1 )
* Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2022 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1016/2010 ( 1 )
* Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2023 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1015/2010 ( 1 )
* Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2024 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE ( 1 )