Walne Zgromadzenie w dniu 3 XII wybrało pana Krzysztofa Kudlek, Dyrektora Generalnego Electrolux Poland Sp. z o.o. na członka Komitetu Sterującego APPLiA Polska. Organ ten składa się z 6 osób wybieranych spośród przedstawicieli naszych firm członkowskich. Komitet Sterujący m.in. rekomenduje propozycje planów działań naszego związku.

Walne Zgromadzenie APPLiA odbyło się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej. Uczestnicy przyjęli sprawozdanie z działań organizacji oraz zaakceptowali budżet na przyszły rok. Dyskutowano także o planach na rok 2020, w tym działaniach komunikacyjnych dotyczących nowych etykiet energetycznych i aktywnościach w wydarzeniach. Nasi członkowie rekomendowali także współorganizację z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną III-ego Kongresu AGD w dniach 28-29 maja 2020 r.