Od 1 lipca 2019 konsumenci będą mogli łatwiej porównywać wydajność żelazek i generatorów pary. Tego dnia wchodzi w życie Kodeks Dobrych Praktyk producentów i importerów żelazek. Jego sygnatariusze dobrowolnie zobowiązują się do stosowania jednolitych standardów pomiaru szybkości wyrzutu pary z żelazek oraz zasad komunikowania deklaracji wydajności pary.

– Kodeks to znaczne korzyści dla konsumentów. Przede wszystkim daje im możliwość wiarygodnego porównywania wydajności żelazek dzięki wykorzystaniu mierzalnych, jednolitych oraz odtwarzalnych standardów pomiaru. To także przejrzystość metodologii badań oraz pewność zadeklarowanych wartości, mówi Wojciech Konecki, Czlonek Zarżądu i Dyrektor Generalny APPLiA Polska.

Zakres

Kodeks Dobrych Praktyk producentów i importerów żelazek dotyczy wszystkich urządzeń do prasowania wyprodukowanych przez jego sygnatariuszy. Żelazka bezprzewodowe oraz urządzenia wyłącznie do użytku pionowego nie są objęte tym Kodeksem.

Deklaracja efektywności pary

Sygnatariusze wyrażają zgodę na dokonanie pomiarów oraz sporządzanie Deklaracji efektywności pary w oparciu o metody pomiaru określone w normie IEC 60311: 2016-12.

Dodatkowo, informacje dotyczące wydajności pary zawarte w drukowanych i cyfrowych materiałach marketingowych oraz na opakowaniach powinny być zgodne z wymogami dla Deklaracji efektywności pary (m.in. ten sam rozmiar czcionki, przedstawienie w formie obrazkowej i / lub tekstowej,  powinny znajdować się po tej samej stronie opakowania).

Powyższe zasady nie dotyczą reklam telewizyjnych lub radiowych, deklaracji umieszczonych  na samym urządzeniu oraz innych komunikatów, gdzie ze względu na ograniczenia miejsca można zakomunikować tylko jeden parametr urządzenia. W odniesieniu do tego ostatniego punktu, uczestnicy Kodeksu mają swobodę wyboru parametru do komunikowania, o ile Deklaracja dotycząca efektywności pary jest przekazywana w dokumentacji lub materiałach marketingowych.

Terminy

Kodeks Dobrych Praktyk producentów i importerów żelazek wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Obowiązki dotyczące Deklaracji efektywności pary obowiązują od 1 lipca 2020 r. w przypadku modeli wyprodukowanych po raz pierwszy po 1 lipca 2019 r. Modele wyprodukowane do 1 lipca 2019 r. będą podlegały pod te obowiązki od 1 lipca 2021 r.

Na chwilę obecną kodeks podpisały firmy reprezentujące 18 głównych marek obecnych na rynku żelazek: AEG, Altus, Arcelik, Arctic, Ariete, Beko, BOSCH, Braun, Calor, De’Longhi, Electrolux, Grundig, Moulinex, Philips, Rowenta, Siemens, Tefal i Vestel.