W dniach 29-30 marca 2023 w Uniejowie odbyła się „17. Konferencja Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”. APPLIA jest organizatorem tego wydarzenia wspólnie z Abrys.

Wojciech Konecki, prezes APPLiA Związek Pracodawców AGD, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę na przyszły brak odpadów oraz w jeszcze dalszej przyszłości ich nadmiar (odpady sieroce), szarą strefę, brak wiedzy na skutek niedostatecznej edukacji.stoi przed wieloma wyzwaniami. Wśród nich są m.in. walka z szarą strefą w nowym wydaniu – na każdym polu, we współpracy z instytucjami, zgodność z prawem ochrony konkurencji i konsumenta.

Prezes Konecki poprowadził też panel ekspertów, który nieoczekiwanie obnażył ogromny problem w pracy tzw. Bazy Danych o Odpadach. Jak się okazuje paraliżuje ona cały system raportowania zbierania i recyklingu ZSEE. Uzgodniono, że w ramach kontynuacji prac powołany zostanie zespół roboczy z zadaniem wyeliminowania problemów BDO.

O tym jak producenci AGD organizują i finansują system zbiórki ZSEE oraz jakie są ich oczekiwania opowiedział Marek Maksymiuk, Kitchen Channel Sales and Category Management Director BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o (marki Bosch Siemens Gaggenau)

W wydarzeniu obecny był poseł dr Andrzej Grzyb. Wśród wyzwać dla rynku elektroodpadów„wyróżnił”:

  • Spowolnienie światowej gospodarki
  • Zmniejszenie sprzedaży nowych urządzeń w 2022r (ok. 25%), które jednak częściowo może być spowodowane zwiększonej sprzedaży w czasach pandemii
  • Zmniejszenie podaży zużytego sprzętu
  • Pozarejestrowy system zbierania zużytego sprzętu
  • Oczekiwanie na Ustawę o ROP, która nie wejdzie w życie w tym roku

O Rozszerzonej Odpowiedzialność Wprowadzających ZSEE – teoria, praktyka, szanse i wyzwania mówił dr inż. Robert Wawrzonek, Prezes Zarządu ELECTRO-SYSTEM Organizacja Odzysku ZSEiE, Prezes Zarządu Związku Pracodawców ELEKTRO-ODZYSK.

Radosław Maj, Project Manager w APPLIA podczas swojego wystąpienia opowiedział o szerszej perspektywie producentów w zakresie elektroodpadów, która dla nich zaczyna się na etapie projektowania. Zaprezentował postęp prac nad unijnymi projektami przepisów w zakresie ekoprojektowania towarów z uwzględnieniem gospodarki obiegu zamkniętego.

Dr Sergiusz Urban, radca prawny WKB Lawyers, mówił m.in. o rewizji Dyrektywy WEEE. Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku w sprawie C- 181/201 stwierdził jej częściową nieważność. Uznano m.in., że należy zmienić postanowienia zawierające przepis dotyczący urządzeń elektrycznych i elektronicznych (EEE) przeznaczonych dla gospodarstw domowych. Cel? Precyzyjne określenie momentu, od którego obowiązek finansowania przez producentów (Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta) ma zastosowanie, np. dla paneli fotowoltaicznych – jeśli wprowadzono je do obrotu po 13 sierpnia 2012 r.
Metale rzadkie

O kwestiach związanych z odzyskiem metali ziem rzadkich z ZSEE opowiadał Zbigniew Milkiewicz, prezes Strategic Metals. Powiedział on, że zwiększone zużycie metali ziem rzadkich stwarza realne ryzyka w ciągłości dostaw. Niestety, sprawa stała się polityczna i strategiczna. Unia Europejska wdraża plany związane z dywersyfikacją dostaw, wydobyciem, badaniami i ich odzyskiem. Wiele technologii jest obecnie dopracowywanych i rozwijanych, co stanowi szansę dla europejskich firm.

Konferencję podsumował jej dyrektor programowy, a zarazem prezes związku APPLiA – Wojciech Konecki. Wśród zagrożeń dla rynku ZSEE wymienił m.in. brak wystarczających zdolności przetwórczych, działania biurokratów związane z wolnym tempem decyzji, pozwoleń i certyfikatów, niedostosowanie prawa do rzeczywistości. Poza tym Konecki zwrócił uwagę na przyszły brak odpadów oraz w jeszcze dalszej przyszłości ich nadmiar (odpady sieroce), szarą strefę, brak wiedzy na skutek niedostatecznej edukacji.

Środowa, wykładowa część konferencji dostarczyła jak zwykle wielu ciekawych informacji, o czym zresztą już informowaliśmy. Czwartek upłynął na zwiedzaniu fabryki firmy BSH w Łodzi.

Wybrane fragmenty tekstu pochodzą z artykułu Przeglądu Komunalnego Wyzwania dla branży – 17. Konferencja Recykling ZSEiE za nami