Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach to najważniejsze spotkanie firm z sektora MŚP oraz ich reprezentantów. Tegorocznymi tematami przewodnimi była cyfryzacja, innowacje, polityka energetyczna.

Przez kilka dni, w dziesiątkach spotkań i konferencji bierze udział kilka tysięcy osób. Wojciech Konecki brał między innymi udział w spotkaniach dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym oraz w posiedzeniu Rady Krajowej KIG, w którym uczestniczyli również J. Buzek oraz J. Steinhoff.