APPLiA, organizacja reprezentująca sektor AGD w Europie, została wybrana jako jeden z członków unijnej Grupy Interesariuszy  ds. Certyfikacyji Cyberbezpieczeństwa (Stakeholder Cybersecurity Certification Group, SCCG). Grupa została wyznaczona do doradzania i wspierania Komisji w jej pracach w celu zapewnienia spójnego wdrażania i stosowania przepisów o cyberbezpieczeństwie.

„Każdy produkt musi być cyberbezpieczny. Przemysł AGD idzie z duchem czasu, dlatego nasza organizacja jest bardzo zaangażowana dyskusję o cyberbezpieczeństwie” – skomentował Paolo Falcioni, dyrektor generalny APPLiA

APPLiA, współtworzy grupę SCCG wraz z innymi 49 organizacjami reprezentującymi szeroki zakres interesariuszy ze stowarzyszeń handlowych, firm, instytucji akademickich, organizacji konsumenckich, organów oceny zgodności i organizacji opracowujących normy.

Rolą grupy, utworzonej przez Komisję Europejską i ENISA, będzie komentowanie unijnego programu certyfikatu bezpieczeństwa cybernetycznego.

Rezygnacja z wielu krajowych systemów certyfikacji w kierunku europejskiego certyfikatu bezpieczeństwa cybernetycznego jest sposobem na stworzenie jednolitego rynku dla produktów cyberbezpiecznych, dostosowanych do ryzyka, z jakim zmaga się każdy produkt. Tylko poprzez uproszczenie i harmonizację Europa będzie odpowiednia do epoki cyfrowej.