Walne Zgromadzenie Członków APPLiA Polska wybrało pana Wojciecha Koneckiego na nowego Prezesa Zarządu APPLiA Polska. Nasi członkowie zdecydowali także o powołaniu Rady Związku w miejsce obecnego Komitetu Sterującego. Na Przewodniczącego Rady Związku wybrano pana Konrada Pokutyckiego, byłego wieloletniego prezesa APPLiA oraz aktualnego prezesa BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Pozostali wybrani członkowie Rady to pani Alina Jankowska-Brzóska, Wiceprezes Amica S.A., pan Krzysztof Kudlek, Dyrektor Generalny Electrolux Poland, pan Piotr Ługowski, Dyrektor Sprzedaży AGD w Samsung Electronics, pan Radosław Matuszewski, Prezes Group SEB oraz pan Tomasz Wrzodak, Market Director Poland & Baltics w Whirpool. Zmiany wejdą w życie z momentem rejestracji zmian Statutu APPLiA w KRS.

W trakcie obrad przyjęto sprawozdanie finansowe oraz wykonanie budżetu w roku 2019.

Biuro APPLiA przedstawiło swoje sprawozdanie z działań w pierwszej połowie roku 2020 oraz poddało pod dyskusję plany działań w drugiej połowie tego roku.