W dniach 1-2 października odbyło się trzecie spotkanie eksperckie w ramach projektu Program doskonalenia umiejętności nowoczesnego technika AGD.  Ponieważ tematem spotkania było wypracowanie założeń do kursu e-learningowego do udziału zaprosiliśmy ekspertów od tworzenia takich platform oraz część autorów przygotowujących podręcznik Kompendium wiedzy dla technika napraw AGD oraz Ćwiczenia ze scenariuszami lekcji dla szkół. Eksperci od e-learnignu pogratulowali na wstępie właściwego podejścia do problemu. Z ich doświadczenia założenia do kursów e-lerningowych są wypracowywane niestety dość rzadko, co przekłada się potem na jakość samych narzędzi.

Podczas spotkania podsumowaliśmy postęp prac nad podręcznikiem, ćwiczeniami oraz skryptami dla nauczyciela. Po owocnej dyskusji nad założeniami do e-learningu ustaliliśmy, że grupą docelową kursu e-learningowego będą nowo zatrudnieni pracownicy serwisów oraz uczniowie szkół technicznych. Rozwiązanie takie pozwoli realizować materiał w szkołach w przypadku pracy zdalnej wymuszonej restrykcjami COVID19. Odnośnie wybory platformy, czyli silnika, zgodziliśmy się, że  powinna być otwarta i modułowa. Zaproszeni eksperci rekomendowali wykorzystanie platformy Moodle powszechnie stosowanej przez szkoły w Polsce. Ma to jednak pewne ograniczenia co do atrakcyjności e-learningu. Pan Kapusta przedstawił tzw. „nakładki” na Moodle pozwalające na zwiększenie atrakcyjności kursu.

Zakres kursu powinien odzwierciedlać spis treści Podręcznika AGD. Modułów nie powinno być więcej niż 40 ekranów, a każdy z nich nie powinien trwać więcej niż 30 min. Jeden moduł powinien realizować podrozdział (np. daną grupę produktową w przypadku rozdziału 5) lub rozdział w przypadku krótszego zakresu merytorycznego. Każdy moduł powinien zawierać informacje czego w nim nauczy się uczestnik, fragment Podręcznika AGD, który należy przyswoić,
prezentować najważniejsze kwestie z danej tematyki na ekranach (w formie ekranów, grafika i animacji 2D/3D, gier i zabaw, screan castów, quizów itd. – formy angażujące i atrakcyjne dla odbiorcy), oceniać zdobytą wiedzę, proponować sprawdzenie wiedzy na podstawie problemu opartego na shistoryjce  (stroyteling)

Ustalono, że autorzy podręcznika przygotują wkład merytoryczny do e-learningu. Autorzy zrobią także adnotacje dla metodyków przygotowujących e-learning zawierające najczęstsze błędy, uwagi oraz kluczowe elementy.

Moduły powinny być wzbogacone animacjami 2D i 3D, wywiadami, filmikami pokazowymi dotyczącymi naprawy, ale także dopasowane do możliwości budżetowych projektu.

Scenariusz kursu, koncepcja metodologiczna oraz redakcja tekstów w formie przystępnej dla uczestników kursu będą leżały po stornie obowiązków wykonawców e-learningu.

Lista uczestników:

  • Ewa Gitner-Szrajer
  • Piotr Tokarz
  • Rajmund Gburzyński
  • Łukasz Kapusta
  • Piotr Król
  • Krzysztof Matysiak
  • Radosław Maj
  • Robert Uklański