Od 1 stycznia 2021 roku wejdą w życie rewolucyjne przepisy dające w niektórych przypadkach przedsiębiorcom działającym w ramach „działalności gospodarczej” ochronę taką, jaka dotychczas przysługuje konsumentom. Dla wielu branż to istotna zmiana, dlatego też zaprosiliśmy nasze firmy członkowskie na przygotowane przez kancelarię JDP Drapała & Partners Sp. k. webinarium dedykowane nowej definicji konsumenta. U nowych wymogach mówili dr Marcin Chomiuk oraz Adam Usiądek z JDP. Spotkanie odbyło się 29 września w trybie on-line, uczestniczyła w nim większość firm członkowskich APPLiA.

Poszerzenie w polskim prawie definicji konsumenta o dodatkowe podmioty, czyli przedsiębiorstwa korzystające ze sprzętu AGD w sposób często znacząco odmienny od wykorzystania przez gospodarstwa domowe jest dodatkowym obciążeniem dla branży AGD. Wsparcie w postaci zaprezentowania oraz omówienia zmian prawnych jest szczególnie doceniane przez firmy w trudnym okresie kryzysu po pandemii.