4 grudnia w Airport Hotel Okęcie w Warszawie odbyło się 40. Walne Zgromadzenie Członków APPLiA Polska. Uczestniczyli w nim prezesi oraz senior managerowie 26 firm członkowskich naszej organizacji. Biuro APPLiA reprezentowane przez Prezesa W. Koneckiego oraz R. Maja zdało sprawozdanie z prac związku i przedstawiło główne zagadnienia podejmowane przez APPLiA Europe. Podczas obrad zatwierdzono również wstępne sprawozdanie z wykonania budżetu 2023 oraz zatwierdzono podział składek i budżet na 2024. Przegłosowano także zmiany w statucie APPLiA Polska dot. m.in. zasad nabywania członkostwa w Związku.

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia Członków W. Konecki przeprowadził wywiad z gościem specjalnym – Rafałem Sonikiem; przedsiębiorcą, sportowcem i filantropem. Wydarzenie zwieńczyła uroczysta kolacja.