W tym roku APPLiA była aktywnym uczestnikiem wydarzeń zorganizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (EUSEW) organizowanego w Brukesli w dniach 18-20 czerwca.

Biuro APPLiA Europe zachęcało do bardziej interaktywnego uczestnictwa poprzez swoją akcję „Zrównoważony rozwój w języku pokolenia Z”. Wraz z dwoma młodymi trendsettrami zmieniającymi zrównoważony rozwój w praktykę, APPLiA poprosiła dziesiątki osób, aby zobowiązały się do bardziej zrównoważonego życia. Ściana lodówki #Circulat_culture zapełniła się natychmiast od zdjęć osób decydujących się na zmiany codziennych przyzwyczajeń z myślą o oszczędzaniu energii i zasobów. Zainteresowani mogli także wziąć udział w quizie na temat energooszczędnych urządzeń AGD.

Podczas debaty o ekoprojektowaniu i etykietach energetycznych nie zabrakło głosu Dyrektora Generalnego APPLiA Europe, Paolo Falcioni. Podkreślając rolę AGD w redukcji energii i zasobów przez gospodarstwa domowe odniósł się do najnowszego obowiązku producentów, tzw. bazy EPREL, czyli rejestru modeli sprzętu z etykietą energetyczną (EPREL). Docelowo będzie to baza dostępna dla konsumentów z informacjami o parametrach urządzeń. Podkreślił, że baza to duże logistyczne wyzwanie dla firm. Branża oczekuję od Komisji Europejskiej nadal aktywnego zaangażowania, także aby mieć pewność, że wszystkie produkty zostaną faktycznie zarejestrowane w bazie EPREL. Obawy producentów budą także opóźnienia w publikacji norm technicznych dla sprzętu, na bazie których powinni oni już wkrótce wprowadzać swoje urządzenia.

APPLiA w sesji „Etykiety i ekoprojektowanie: wyznaczanie standardów dla konsumentów”, udział wziął Michał Zakrzewski, dyrektor w APPLiA ds. polityki konkurencyjności oraz inteligentnych urządzeń. Podkreślił on rolę standardów oraz wagę ich dokładności, powtarzalności i odtwarzalności w warunkach rzeczywistych . Co więcej, standardy testowania muszą być stosunkowo łatwe dla organów nadzoru rynku. Przede wszystkim należy zaufać standardom, podkreślał.