Projekt „Program doskonalenie zawodowego nowoczesnego technika napraw AGD” zainicjowany przez Związek Producentów AGD APPLiA Polska i Instytut Rynku Elektronicznego wchodzi w kolejną fazę. Partnerzy wybrali pięć szkół technicznych do współpracy przy realizacji pilotażowego kursu doskonalenia młodych uczniów w zawodzie Technik AGD opartego o tworzone w Projekcie materiały dydaktyczne (podręcznik, scenariusze lekcji oraz e-learning). W ramach projektu każda ze szkół otrzyma wyposażenie do pracowni zawodowych o wartości ok. 20 tys. zł.

 – Nasz „Program doskonalenia umiejętności nowoczesnego technika AGD” – stanowi pomost pomiędzy światem biznesowej praktyki i rynkowych realiów, reprezentowany przez producentów AGD i serwisy AGD, a teorii, reprezentowanej przez techniczne szkoły średnie i ich uczniów – przyszłych specjalistów- techników AGD – mówi Wojciech Konecki, Prezes APPLiA Polska. – Projekt jest także wyjściem naprzeciw potrzebom rynku i zapotrzebowaniu na profesjonalnych, wykwalifikowanych techników AGD.

Stworzony we współpracy z przedstawicielami producentów AGD, serwisów i szkół, multidyscyplinarny kurs łączy zarówno wiele obszarów sektora AGD i praktycznej nauki zawodu, z doskonaleniem kompetencji miękkich, ułatwiających profesjonalną obsługę klienta. Jest on też odpowiedzią na potrzeby współczesnego rynku pracy oraz wypadkową przemian technologicznych, jakim podlega stale rozwijający się sektor AGD.

Program edukacyjny realizowany będzie w formie zajęć praktycznych oraz interaktywnych kursów na platformie online. Więcej o projekcie na www.ZostanTechnikiemAGD.pl

Partnerzy edukacyjni

Do projektu zakwalifikowanych zostało pięć jednostek edukacyjnych- technicznych szkół średnich, kształcących w zawodach pokrewnych branży AGD:

  • Zespół Szkół Technicznych w Rybniku,
  • Technikum Automatyki i Robotyki z Łodzi,
  • Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie ,
  • Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K. K. Baczyńskiego,
  • Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej Curie w Gostyninie.

– Technik AGD to zawód przyszłości – mówią zgodnie przedstawiciel szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie.- Branża AGD rozwija się bardzo dynamicznie. Przedsiębiorcy poszukują u kadr kompetencji łączących wiedzę z zakresu kilku zawodów nauczanych w szkołach: elektroniki, mechatroniki, informatyki oraz dodatkowo pożądanych umiejętności miękkich, jak obsługa klienta czy zdolność do samodzielnego rozwiązywania problemów. Uczniowie natomiast poszukują szkół średnich, w których będą mogli wiedzę z tych obszarów zdobywać.

Kurs Technika AGD pozwala uzyskać te dodatkowe umiejętności przy równoległej nauce jednego z zawodów nauczanych w szkole.

Mało kadr – dużo pracy

Według szacunków APPLiA Polska, serwisy AGD w Polsce to prawie w 100% mikro- i małe przedsiębiorstwa, które zatrudniają łącznie ok. 2 tys. techników. Dodatkowo ok. 200 techników zatrudniają producenci AGD w swoich serwisach fabrycznych. Jednak, jak pokazują wyniki badań APPLiA Polska, liczba wykwalifikowanych serwisantów – techników AGD systematycznie zmniejsza się, a nowych pracowników, z uwagi na brak odpowiednich programów edukacyjnych, nie przybywa. Blisko 80% właścicieli punktów serwisowych jako największe wyzwanie wskazuje brak odpowiednich specjalistów na rynku pracy oraz starzejącą się kadrę.

– Celem projektu jest poprawa postrzegania zawodu technika AGD jako nowoczesnego i wykorzystującego innowacyjne technologie. Drugim celem przeświecającym Partnerom jest bezpośrednie wsparcie przyszłych techników AGD poprzez dostarczenie kompleksowego zbioru wiedzy z informacjami z wielu dziedzin, których znajomość jest niezbędna w tym zawodzie – podsumowuje Radosław Maj, Koordynator Projektu.

Przemysł AGD zatrudnia w Polsce bezpośrednio ponad 30 tys. osób oraz dodatkowe 70 tys. pośrednio w całym rynku cyklu życia produktu- od produkcji komponentów i surowców po handel, naprawę i recykling. W Polsce produkuje się 30 mln urządzeń rocznie, ponad 1/3 całej unijnej produkcji AGD. Sektor jest innowacyjną gałęzią gospodarki, w której w badania i rozwój producenci inwestują coraz więcej z roku na rok.

Więcej o projekcie na www.ZostanTechnikiemAGD.pl

————————————————————————————————————————————–

Projekt „Program Doskonalenie umiejętności nowoczesnego Technika AGD” jest wspólną inicjatywą APPLiA Polska i IRE, finansowaną z funduszy EOG (Iceland Lichtensten Norway Grants)  w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Celami projektu są zmiana postrzegania zawodu jako nowoczesnego i wykorzystującego innowacyjne technologie oraz  bezpośrednie wsparcie przyszłych techników AGD poprzez dostarczenie kompleksowego zbioru wiedzy z informacjami z wielu dziedzin, których znajomość jest niezbędna w tym zawodzie.

Projekt realizowany jest od marca 2020 do lutego 2022.

Kontakt dla mediów:

Radosław Maj

Koordynator projektu „Technik AGD”

radoslaw.maj@applia.pl

www.ZostanTechnikiemAGD.pl