Jako największy producent AGD w Unii Europejskiej nasz przemysł wykorzystuje rocznie ok. 1,3 mln ton surowców. Zdecydowana większość z nich to stal – ok. 45 %, czyli blisko 600 tys. ton. Od ponad roku obserwujemy niespotykane dotychczas wzrosty cen surowców. Największą dynamikę, wzrost aż o 120% w porównaniu do roku 2020, obserwujemy na rynku stali. Tylko w ostatnich dwóch miesiącach cena tego surowca wzrosła aż o 40%! Dla przemysłu, który ma za sobą trudny rok walki ze skutkami pandemii to ogromne wyzwanie, mówi Wojciech Konecki, Prezes APPLiA Związku producentów AGD.

W roku 2018 Komisja Europejska wprowadziła środki ochronne ograniczające import stali do Unii Europejskiej.  Zastosowana polityka celna obniżyła de facto konkurencyjność przemysłu stalowego w UE, co odbija się bardzo niekorzystnie na innych przemysłach, w tym AGD. Sytuacja ta stawia nasz krajowy przemysł w bardzo niekorzystnej sytuacji ograniczając konkurencyjność Polskich wyrobów wobec produktów importowanych spoza Unii.

APPLiA apeluje w swoim stanowisku przekazanym do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o natychmiastowe i skuteczne wywarcie presji na Komisji Europejskiej w celu wycofania ceł ochronnych na stal z końcem czerwca 2021 roku. Data ta jest nie przypadkowa, ponieważ do tego czasu Komisja musi zdecydować o zachowaniu takich środków na kolejny okres.