W dniu 31 grudnia kończy się okres przejściowy i z dniem 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania opuści jednolity rynek i unię celną UE.  W przypadku firm prowadzących wymianę handlową z Wielką Brytanią, od 1 stycznia 2021 roku obowiązywać będą nowe zasady.

W przypadku sprzętu najważniejsze kwestia to okresy zachowania domniemania zgodności na podstawie norm zharmonizowanych, zamiana znaku CE na UKCA i dodanie flagi Union Jack w miejsce flagi UE na etykiecie energetycznej.

Brytyjskie rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów związanych z energią i informacji o energii z 2020 zmieniło rozporządzenie z 2019 roku  i dostosowuje przepisy do Protokołu w sprawie Irlandii Północnej. (Prawodawstwo UE będzie nadal obowiązywać w Irlandii Północnej). Przekształca ono stosowanie norm zharmonizowanych (unijne normy) w normy wyznaczone, które są formalne zatwierdzone przez Sekretarza Stanu, ale w praktyce są zatwierdzone przez DEFRA (dla materiałów tylko wydajność) i BEIS (dla wszystkiego innego). Ogranicza również uznawanie oznakowania CE (dla ekoprojektu) do 12 miesięcy (do końca 2021 r.)  i wymaga umieszczenie flagi na wszystkich etykietach energetycznych od 1 stycznia 2021 r.

Poniżej zamieszczone zostały linki do stron internetowych zawierających informacje, które pomogą Państwu przygotować się na nadchodzące zmiany.

Kampania informacyjna Keep Business Moving – informacje ogólne 

  • https://www.gov.uk/eubusiness – tu dowiedzą się Państwo, co trzeba wiedzieć, jeżeli chodzi o import, eksport, podatki, cła, świadczenie usług, pracę i dane osobowe.
  • https://www.gov.uk/transition – prosimy o skorzystanie z brexitowego narzędzia w celu uzyskania spersonalizowanej listy niezbędnych działań.
  • https://www.gov.uk/guidance/trader-support-service – jeżeli przewożą Państwo towary pomiędzy Wielką Brytanią i Irlandią Północną, ten Pomocnik Handlowca przeprowadzi Państwa przez wszelkie zmiany związane z realizacją protokołu w sprawie Irlandii Północnej.

Funkcjonowanie granicy    

Przewodnik importowo-eksportowy – działania związane z importem i eksportem towarów pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską od 1 stycznia 2021 roku krok po kroku.

Przewodnik przewoźnika drogowego – informacje dla firm transportowych i kierowców komercyjnych przewożących towary pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską.

Strona internetowa rządu polskiego   

  • www.brexit.gov.pl – tu znajdą Państwo specjalny przewodnik dla przedsiębiorców pod tytułem „Zasady współpracy z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 roku”.

Jak uzyskać brytyjski numer EORI   

Ustalenie warunków handlu dla Państwa firmy   

Siedziba w Wielkiej Brytanii (do celów podatkowych)

Jak może Państwu pomóc pośrednik celny lub agent  

Zagadnienia szczegółowe

TOWARY KONTROLOWANE   

ŻYWNOŚĆ I ROLNICTWO  

Kontrola sanitarna i fitosanitarna   

Zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego 

Oznakowanie żywności i napojów   

 

TOWARY PRZEMYSŁOWE  

Oznaczenia CE i UKCA / Regulacje dotyczące towarów przemysłowych   

Przemysł motoryzacyjny

Chemikalia

Kosmetyki

Leki

Elektronika i maszyny 

Metale i inne materiały   

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

Brytyjski eksport towarów o znaczeniu strategicznym   

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES)

Usługi finansowe   

Przepływ danych  

Usługi telekomunikacyjne i informacyjne    

Uznawanie kwalifikacji   

Usługi i inwestycje

Imigracja