„Długofalowa strategia dla przemysłowej przyszłości Europy: od słów do działania” to wspólny apel 149 stowarzyszeń reprezentujących różnorodne przemysły w Unii Europejskie. APPLiA Europe jest sygnatariuszem i współautorem dokumentu w imieniu całego europejskiego przemysłu AGD. Reprezentanci przemysłu wskazują na pilną potrzebę stworzenia ambitnej strategii przemysłowej Unii Europejskiej, aby mogła ona konkurować z innymi globalnymi potęgami, takimi jak Chiny, Indie i USA. Kraje te postawiły już swój przemysł na pierwszym miejscu w swoich programach politycznych.

„Jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek gotowi do zacieśnienia współpracy z instytucjami europejskimi w celu przedyskutowania i wdrożenia ambitnej strategii przemysłowej UE, która pomoże Europie pozostać centrum wiodącego, inteligentnego, innowacyjnego i zrównoważonego przemysłu, zapewniającego wysokiej jakości miejsca pracy i przynoszącego korzyści wszystkim Europejczykom i przyszłym pokoleniom.”, piszą sygnatariusze dokumentu.

Wspólny dokument przedstawia konkretne propozycje polityki przemysłowej w siedmiu priorytetowych obszarach; przyjazne dla przedsiębiorstw otoczenie polityczne, zrównoważony rozwój, umiejętności i szkolenia, badania i innowacje, inwestycje i lepszy dostęp do finansowania, wzmocnienie jednolitego rynku europejskiego oraz wzmocniony handel i dostęp do rynku międzynarodowego.

„Dzięki wykwalifikowanej sile roboczej i światowej renomie w zakresie jakości i zrównoważonego rozwoju nasz przemysł ma zasadnicze znaczenie dla Europy i jej dobrobytu”, powiedział Philippe Citroën, koordynator koalicji Industry4Europe. „Unia Europejska potrzebuje teraz ambitnej strategii przemysłowej, aby konkurować z innymi globalnymi regionami, które już umieściły przemysł na pierwszym miejscu w swoich programach politycznych. Niezbędne jest, aby horyzontalna, spójna i ukierunkowana polityka przemysłowa wspierała kręgosłup europejskiej gospodarki oraz chroniła obywateli i środowisko globalne ”.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej von der Leyen wyraźnie powiedziała w swoich wytycznych politycznych dotyczących nadchodzącego mandatu, że „przedstawi mój plan gospodarki gotowej na przyszłość, naszą nową strategię przemysłową”. Koalicja Industry4Europe z zadowoleniem przyjmuje tę ambicję i ma nadzieję, że jej wyraźne zalecenia polityczne znajdą centralne miejsce w każdej kompleksowej długoterminowej strategii przemysłowej pochodzącej od instytucji UE.

„Długofalowa strategia dla przemysłowej przyszłości Europy: od słów do działania”

www.industry4europe.eu