Wojciech Konecki uczestniczył w dwudniowej sesji organu nadzorczego europejskiej organizacji do spraw standaryzacji elektrotechnicznej, CENELEC. Spotkanie kończyło drugą już kadencję naszego zaangażowania w tej instytucji. Pan Konecki zdecydował o wycofaniu się z dalszych prac i nie kandydowaniu na kolejną kadencję. W podziękowaniu został nagrodzony za wieloletni wkład w ramach dotychczasowej pracy w Radzie Administracyjnej.
Do tego 13-sosobowego grona wybrano nowego przedstawiciela z Polski, Panią Ewę Zielińską, która objęła jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącej CENELEC ds. Polityki. Panie Ewa jest także od wieloletnim Wiceprezesem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, PKN.
Więcej: https://www.pkn.pl/informacje/2021/11/wiceprezydent-cenelec-ds-polityki