Wojciech Konecki reprezentował APPLIA podczas panelu otwierającego scenę 'Future Stage’ w trakcie European Circular Retail Congress. W gronie kadry zarządzającej kluczowych graczy sektora detalicznego w panelu znaleźli się takżę Maciej Herman, Dr Mosurek-Zava Agnieszka, Pedro Martinho. Omówiono szeroki obraz wyzwań, jakie branża napotkała w trakcie pandemii, oraz szans rozwoju i transformacji na kolejne lata.
Panel prowadził Marcin Petrykowski, który tak podsumował dyskusję:
Kluczem do sukcesu w trudnym pandemicznym czasie okazała się zwinność w podejmowaniu decyzji oparta o silną kulturę organizacyjną oraz lekką strukturę zapewniającą efektywną komunikację i szybką reakcje. Z punktu widzenia obsługi klienta w sektorze retail/FMCG dyskusja wokół automatyzacji i digitalizacji pokazała, że wszystko da się „scyfryzować” (nawet pijalnie czekolady). Dzisiejszy konsument oczekuje personalizacji i cyfrowej samoobsługi – co wymaga odpowiedniego dopasowania modelu zarządzania i mądrych inwestycji w technologię. Co jednak najważniejsze – z naszej rozmowy jasno wynika, iż zmiany muszą być postrzegane nie w kontekście obaw, ale jako generator niezwykłych szans oraz bezprecedensowych okazji biznesowych.