Producenci AGD zrzeszeni w APPLiA przygotowali swoje postulaty do uwzględnienia ramach konsultowanego Krajowego Planu Odbudowy. Wyodrębniliśmy trzy najważniejsze tematy w zakresie zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji, których realizacja przyczyniłaby się do szybszej odbudowy gospodarki.

 1. Modernizacja gospodarstw domowych poprzez przyspieszenie wymiany nieefektywnego energetycznie AGD

 2. Wsparcie dla procesów automatyzacji w fabrykach oraz dofinansowanie B&R

 3. Edukacja i kształceni

1. Modernizacja gospodarstw domowych poprzez przyspieszenie wymiany nieefektywnego energetycznie AGD. Dopłata do zakupu najbardziej wydajnych urządzeń

Polskie gospodarstwa domowe są jednymi z najgorzej wyposażonych w Unii Europejskiej. W naszych domach pracuje ok. 60 mln sztuk dużego AGD, które w większości jest energochłonne i przestarzałe. Wynika to z tradycyjnej i krótkowzrocznej potrzeby kupowania sprzętu najtańszego. Wieloletnie próby zmiany tej sytuacji przez producentów AGD nie przyniosły zadowalających rezultatów. Zważywszy, że 14 mln gospodarstw domowych tworzy sektor o prawie największej konsumpcji energii elektrycznej w Polsce, widzimy potrzebę finansowego wsparcia konsumentów w zakupie wysokoefektywnych energetycznie produktów.
Zapewni to:

 • ochronę milionów konsumentów przed zbliżającymi się podwyżkami cen prądu oraz dalszym
  popadaniem części z nich w sferę ubóstwa energetycznego
 • redukcję emisji CO2, która staje się coraz bardziej kosztowna dla finansów państwa oraz klimatu
 • poprawę sytuacji przemysłu producentów AGD, handlu oraz recyklerów
 • wsparcie polskiego rządu w realizacji unijnych celów oszczędności energii oraz osiągnięciu poziomów
  recyklingu
 • skok cywilizacyjny, zmianę mentalności Polaków, skupienie na oszczędnościach finansowych i
  klimatycznych

Proponowany projekt niesie pozytywne i wieloletnie skutki. Bezpośrednio wpisywałby się w proces transformacji energetycznej oraz poprawę klimatu. Byłby w zgodzie z ogólnoświatowymi trendami oraz promocją tzw. „negawatów” tańszych nawet od OZE. Przynosiłby oszczędności finansowe oraz środowiskowe
zarówno na poziomie krajowym, jak i gospodarstw domowych, w szczególności tych najuboższych.

Energia produkowana w Polsce nadal będzie charakteryzowała się znacznie wyższą emisyjnością niż w innych krajach. Elektryfikacja przemysłu i transportu oraz inne aspekty rozwojowe będą powodowały przekroczenie prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną nakreślonych w PEP2040. Będzie to zarówno wymagać dodatkowych mocy wytwórczych zielonej energii, jak i zwiększenia efektywności energetycznej. Nasz projekt to zapewnia, o czym świadczą następujące dane oparte przykładowo tylko na jednej kategorii produktowej, tylko dla 7,7% gospodarstw i tylko dla 10-letniego okresu użytkowania:

 • założenie: dopłata do wymiany 1.000.000 lodówek (500 zł/szt.)
 • koszt projektu (brutto): 500 mln zł
 • całkowita oszczędność energii w okresie użytkowania: 3,2 TWh
 • całkowita oszczędność emisji: 2.674 tysięcy ton CO2
 • oszczędność finansowa na każde gospodarstwo domowe w okresie użytkowania: 2.080 zł
 • beneficjenci: gospodarstwa domowe, MŚP, budżet państwa, środowisko, przemysł AGD, dystrybutorzy, przemysł recyklingowy, poddostawcy komponentów i usług

Powyższe dane odnoszą się tylko do jednej kategorii produktów, jednak projekt w swoim zamyśle obejmuje całą gamę wyrobów. Odpowiednia analiza jest przygotowana i dostępna. Projekt oparty jest na pozytywnych
doświadczeniach innych krajów europejskich.

2. Wsparcie dla procesów automatyzacji w fabrykach oraz dofinansowanie B&R. Wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach

Jako polscy przedsiębiorcy dostrzegamy potrzebę wsparcia procesów automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji w fabrykach. Polska jest w czołówce krajów najszybciej rozwijających się na świecie w ostatnich latach. Posiadamy jednak słabsze wskaźniki w dziedzinie cyfryzacji, wykorzystaniu start-upów, innowacyjności, robotyzacji oraz efektywności zatrudnienia.

Nie odbierając zasług inwestorom, innowatorom i decydentom, zwracamy uwagę, że przy relatywnie wysokich kosztach energii i surowców oraz rosnących kosztach zatrudnienia, nasza przewaga konkurencyjna maleje. Do tej pory z powodzeniem broniliśmy się jako przemysł przed konkurencją innych rynków, jednak należy bardzo poważnie traktować biznesowe zagrożenie płynące z Rumunii, Serbii czy Turcji, nie mówiąc już o rynkach
pozaeuropejskich.

Oczekujemy finansowego wsparcia procesów modernizacji, a w szczególności automatyzacji i robotyzacji parku maszynowego w fabrykach. Takie działania przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki, głównie przez poprawę jej produktywności.

3. Edukacja i kształcenie

Oprócz działań „twardych”, zwracamy uwagę na niematerialne działania zwiększające poziom dobrobytu społeczeństwa oraz konkurencyjność gospodarki opartej na wiedzy. Inicjowanie nowoczesnych sposobów szybkiego i skutecznego uczenia jest społecznym i gospodarczym
wyzwaniem. Ich realizacja zdeterminuje przyszłą pozycję naszego kraju. Widzimy konieczność pilnych i skonsolidowanych działań edukacyjnych w dziedzinach:

Cyfryzacja i nowoczesny świat

 • potrzebna jest wiedza o nowoczesnych trendach gospodarczych (internet rzeczy, komunikacja na poziomie chmury obliczeniowej, big data i G5, przemysł 4.0, cyberbezpieczeństwo, automatyzacja i robotyzacja) o konieczne jest usprawnienie procesów administracyjnych pozwalających zmniejszyć biurokrację oraz obniżyć koszty przedsiębiorców

Środowisko i ekologia

 • bez osiągnięcia minimum świadomości konsumentów wysiłek polskich przedsiębiorców z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, Green Deal i efektywności energetycznej nie spotka się ze wzrostem popytu na takie rozwiązania, co w konsekwencji obniży krajowy potencjał do dalszego rozwoju w tym zakresie.

Bardzo istotna jest forma kształcenia, wiedza o pozyskiwaniu wiedzy oraz dobór trenerów i nauczycieli. Zwracamy uwagę na potrzebę wsparcia nowoczesnego kształcenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie. Musimy natychmiast rozpocząć przeciwdziałanie zanikaniu niektórych kluczowych zawodów (np technik napraw AGD) i wzmocnić nauczanie w nowych, jeszcze czasami nawet nie zdefiniowanych specjalizacjach. Działania edukacyjne winny być prowadzone na szczeblu ogólnokrajowym oraz na poziomie branż lub nawet przedsiębiorstw.

Więcej w naszym stanowisku https://applia.pl/wp-content/uploads/2021/04/APPLiA_Zwiazek-producentow-AGD_KPO.pdf