Prezes APPLiA Polska był prelegentem podczas spotkania Grupy Wyszehradzkiej z OECD w dniu 8 kwietnia 2021 r. Zorganizowane przez Polskie Przedstawicielstwo przy OECD wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie recyklingu elektrodpadów krajach Europy Środokowo-Wschodniej. Dyskusję otworzył Wiceminister Klimatu, Adam Guibourgé-Czetwertyński, a w samym spotkaniu nie zabrakło również Mari Banti, odpowiedzialnej za temat elektorodpadów w Komisji Europejskiej.

Wojciech Konecki zaprezentował doświadczenie oraz perspektywę producentów AGD, branży finansującej ponad 50% systemy elektrorecyklingu. Wezwał przy tym do podjęcia pilnych działań w celu rozwiązania problemu nierealnych wymagań wobec wprowadzających panele słoneczne. Ogromna masa wprowadzonych urządzeń, brak zużytych paneli przez najbliższe 10-15 lat oraz wymów zbiórki 65% masy sprzedaży tego osprzętu może doprowadzić do zachwiania całego rynku elektorodpadów w Polsce. Potrzebne są działania na szczeblu krajowym oraz unijnym w celu rozwiązania tego problemu.