Polska jest największym producentem sprzętu AGD w Unii Europejskiej oraz istotnym sektorem polskiego przemysłu (35% wartości produkcji Działu PKT 27). Produkcja w Polsce rozwija się dynamicznie przede wszystkim z uwagi na unijny Rynek jednolity, który zapewnia domniemanie zgodności naszym wyrobom w oparciu o system norm zharmonizowanych. W ostatnich latach system ten jest wystawiany na próby przez indywidualne państwa członkowskie, dlatego też jako dostawcy urządzeń zawierających baterie z zadowoleniem przyjmujemy propozycję objęcia baterii unijnymi przepisami z zakresu swobodnego przepływu towarów (art. 114 TFUE). W naszej ocenie ujednolicenie zasad dotyczących baterii zapewni równe warunki działania we wszystkich państwach członkowskich.

Przede wszystkim chcielibyśmy zwrócić się z apelem o zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników w przypadku wymagania wymienialności baterii oraz o wyraźne rozróżnienie pomiędzy wymaganiami dotyczącymi samych baterii, a wymaganiami dotyczącymi produktów z wbudowanymi bateriami. Sprzęt AGD, także ten zawierający baterie reguluje szereg przepisów obejmujących większość etapów cyklu życia produktu (ekorpojekt, etykietowanie, zużyty sprzęt, substancje niebezpieczne w sprzęcie itd.). Ustanawianie wymogów dla jednego z elementów, jakim są baterie grozi podwójnymi regulacjami dla naszych produktów. Uważamy, że wszelkie wymagania dla produktów powinny pozostać na poziomie regulacji dla konkretnego produktu.

  1. Wymiana baterii przenośnych

Uważamy, że wymagania dotyczące wymienialności baterii powinny być analizowane oraz wprowadzane wyłącznie na przykładzie konkretnego produktu. Dla producentów sprzętu bezpieczeństwo produktów to zasada podstawowa i nie możemy dopuścić, aby urządzenia elektryczne mające kontakt z wodą np. golarki lub szczoteczki do zębów, objęte były wymogiem wymiany baterii przez użytkownika końcowego. W takich urządzeniach wymiana baterii powinna być dopuszczana wyłącznie przez przeszkolone osoby.

Ponadto, zwracamy uwagę, iż wszelkie nowe wymagania powodujące zmiany w projekcie wyrobów powinny w tym konkretnym przypadku obejmować co najmniej 24-miesięczny okres przejściowy liczony od momentu publikacji konkretnego wymagania.

  1. Baterie jednorazowe

Baterie wielokrotnego ładowania niekoniecznie poprawiają właściwości użytkowe samego produktu. W rzeczywistości parametry baterii wielorazowych nie są takie same jak baterii jednorazowych i mogą nie zapewniać optymalnego wykorzystania danego produktu. Racjonalne wydaje się rozwiązanie polegające na przeprowadzeniu szczegółowego studium wykonalności możliwości wprowadzenia stopniowego wycofywania z użytku przenośnych baterii jednorazowych do dnia 31 grudnia 2030 r.

  1. Etykietowanie i wymogi informacyjne

Jako producenci już obecnie informujemy o obecności baterii w produktach oraz zapewniamy instrukcje bezpieczeństwa wraz z informacjami o prawidłowym wyrzucaniu produktów po zakończeniu ich eksploatacji. Naszym zdaniem należy dokładnie przeanalizować jakie informacje są istotne dla poszczególnych użytkowników zanim wprowadzi się ogólny wymóg informacyjny lub etykietowanie baterii.  W naszej ocenie podejście uniwersalne może nie być najlepszym wyborem. O ile niektóre informacje są niezbędne użytkownikom końcowym, to inne mogą być w ogóle nie przydatne i powinny znaleźć się wyłącznie w dokumentacji technicznej.

  1. Klasyfikacja i definicje

Zaproponowany podział baterii przenośnych ogólnego zastosowania nie zawsze odpowiada powszechnie stosowanemu podziałowi baterii. Istnieje kilka przykładów baterii, które mają formaty takie same jak te w definicji baterii przenośnych, ale nie są one ani przenośne, ani nie służą do ogólnego zastosowania. Przykładem są baterie niklowo-wodorkowe, które nie są przeznaczone do okresowej wymiany przez użytkowników końcowych. Takie baterie należy traktować jako specjalistyczne baterie przenośne, a nie te ogólnego stosowania.

  1. Zbiórka baterii

Obecna metodologia obliczania obowiązków zbierania baterii nie jest dokładna, ponieważ nie uwzględnia dłuższej żywotności baterii wielokrotnego ładowania. W celu oddania warunków zbliżonych do rzeczywistego funkcjonowania zbiórki rekomendujemy uwzględnienie w metodologii obliczania poziomów zbierania podejścia „dostępne do odbioru / available for collection” zamiast powielania stosowanego obecnie w zużytym sprzęcie podejścia opartego na liczeniu poziomów zbierania do średniorocznej masy wprowadzenia.

APPLiA – Producenci AGD to organizacja zrzeszająca producentów i importerów AGD w Polsce. Od utworzenia w 2004 roku działa jako jedyna reprezentacja firm z dużego i małego AGD oraz wentylatorów i klimatyzacji. Naszymi członkami jest 29 firm: Amica, Ariston, Atlantic, Beko, Biazet, BSH, Candy, Ciarko,
Daikin, De’ Longhi, Dyson, Electrolux, Fore, Franke, Gorenje, Jura, Kärcher, Miele, MPM,P&G, Philips, SEB Group, Samsung, Sharp, Smeg, Teka, Vestel, Vorwerk, Whirlpool

Propozycja poprawek APPLIA do Projektu rozporządzenia w sprawie baterii:

Projekt Komisji UE Propozycja APPLIA
Przypis 26):
(26) In order to ensure that portable batteries incorporated into appliances are subject to proper separate collection, treatment and high quality recycling once they have become waste, provisions to ensure their removability and replaceability in such appliances are necessary. Used batteries should also be replaceable so as to prolong the expected lifetime of the appliances they are part of. The general provisions of this Regulation may be complemented with requirements set up for particular products powered by batteries under implementing measures under Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council. Where other Union legislation lays down more specific requirements, for safety reasons, regarding the removal of batteries from products (e.g. toys), those specific rules should apply.
(26) In order to ensure that portable batteries incorporated into appliances are subject to proper separate collection, treatment and high quality recycling once they have become waste, provisions to ensure their safe removability and replaceability in such appliances are necessary. The possibility to substitute used and defective batteries should also be replaceable so as to prolong the expected lifetime of the appliances they are part of will improve the reparability, durability and reuse of appliances, and increase the potential of proper recycling of batteries. Where portable batteries are to be removed or replaced in an appliance or other device, this should be done while securing consumer safety, in line with EU safety standards and legislation. The general provisions of this Regulation may be complemented with requirements set up for particular products powered by batteries under implementing measures under Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council. Where other Union legislation lays down more specific requirements, for safety reasons, regarding the removal of batteries from products (e.g. toys), those specific rules should apply.

Uzasadnienie:

Możliwość naprawy, wydłużenie okresu użytkowania lub ponownego wykorzystania zarówno baterii, jak i urządzeń należy traktować całościowo, aby zapobiec utracie cennych zasobów i surowców o znaczeniu krytycznym.
W przypadku, gdy nienaruszona bateria jest częścią wadliwego urządzenia, odpowiednia bateria powinna być wymienna, aby umożliwić jej ponowne użycie. Zwiększyłoby to szanse na ponowne wykorzystanie zużytych baterii i sprzyjałoby zamknięciu obiegu surowców w przypadku baterii. Jeśli chodzi o naprawę samych urządzeń, to wiele z nich jest nienaprawialnych ponieważ naprawy dokonywane przez profesjonalnych techników muszą być opłacalne, czyli oznaczają dodatkowy koszt dla użytkownika. Alternatywą jest samodzielna naprawa przez konsumenta, jednak także w tym przypadku bezpieczeństwo użytkownika musi być zagwarantowane przez cały czas używania sprzętu. W przypadku niektórych urządzeń (np. urządzeń tzw. WET, czyli urządzeń, które mają regularny kontakt z wodą) konsumenci są narażeni na zagrożenia bezpieczeństwa w przypadku naruszenia warunków wodoszczelności przez niewłaściwą wymianę baterii. Aby uniknąć tych zagrożeń, rozporządzenie w sprawie baterii powinno wymagać, aby w takich przypadkach baterie były wymieniane lub wyjmowane przez niezależnych operatorów posiadających kompetencje techniczne. Wszędzie tam, gdzie nie planuje się takiego wymogu rozporządzenie w sprawie baterii powinno wyjaśniać, że producenci urządzeń nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową wymianą baterii, pod warunkiem że podadzą informacje o tym, jak bezpiecznie wymienić baterie. Przepis ten jest zgodny z podobnymi przepisami przewidzianymi we francuskiej ustawie o gospodarce o obiegu zamkniętym (art. L. 441-5)

Projekt Komisji UE Propozycja APPLIA
Artykuł 16:
1. The Commission shall be empowered to adopt implementing acts laying down common specifications for the requirements set out in Articles 9, 10, 12, 13, 59(5)(a) or tests referred to in Article 15(2), where:
(a) Those requirements or tests are not covered by harmonised standards or parts thereof, the references of which have been published in the Official Journal of the European Union; or
(b) The Commission observes undue delays in the adoption of requested harmonised standards, or considers that relevant harmonised standards are not sufficient; or
(c) The Commission has decided in accordance with the procedure referred to in Article 11(5) of Regulation (EU) No 1025/2012 to maintain with restriction or to withdraw the references to the harmonised standards or parts thereof by which those requirements or tests are covered.Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 74(3).
1. The Commission shall be empowered to adopt implementing acts laying down common specifications for the requirements set out in Articles 9, 10, 12, 13, 59(5)(a) or tests referred to in Article 15(2), where:
(a) Those requirements or tests are not covered by harmonised standards or parts thereof, the references of which have been published in the Official Journal of the European Union and none of the ESOs are willing to develop the standards covering those requirements or tests; or
(b) The Commission observes undue delays in the adoption of requested harmonised standards, or considers that relevant harmonised standards are not sufficient and has justified the reasons for that; or (c) The Commission has decided in accordance with the procedure referred to in Article 11(5) of Regulation (EU) No 1025/2012 to maintain with restriction or to withdraw the references to the harmonised standards or parts thereof by which those requirements or tests are covered and has justified the reasons for that, vis-à-vis the Committee of Standards referred to in Article 22 of Regulation (EU) No 1025/2012 and that Committee has endorsed the justification applying Article 5 of Regulation (EU) No 182/2011.
Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 74(3).

Uzasadnienie:

Wszystkie podmioty zaangażowane w normalizację powinny mieć bardzo jasny obraz sytuacji, w których można rozpocząć „ścieżkę aktów wykonawczych”. Nie może być arbitralna ani pozostawiona subiektywnej ocenie jednej ze stron systemu.

Projekt Komisji UE Propozycja APPLIA
Artykuł 47:
4. In the case of a collective exercise of extended producer responsibility, producer responsibility organisations shall ensure that the financial contributions paid to them by producers:
(a) are modulated as a minimum by battery type and battery chemistry and, as appropriate, taking into account the rechargeability and the level of recycled content in the manufacture of batteries;
4. In the case of a collective exercise of extended producer responsibility, producer responsibility organisations shall ensure that the financial contributions paid to them by producers:
(a) are modulated as a minimum by battery type and battery chemistry and, as appropriate, taking into account the rechargeability and the level of recycled content in the manufacture of batteries;
www.applia.pl APPLiA Polska 7
(b) are adjusted to take account of any revenues by the producer responsibility organisations from reuse and from sales of secondary raw materials from the batteries and waste batteries;
(c) ensure equal treatment of producers regardless of their origin or size, without placing a disproportionate regulatory burden on producers, including small and medium sized enterprises, of small quantities of batteries
9. Producer responsibility organisations shall publish the following information on their websites by the end of each year, subject to commercial and industrial confidentiality:
(a) ownership of the producer responsibility organisation;
(b) list of producers that have entrusted the producer responsibility organization to carry out their extended responsibility obligations on their behalf;
(c) the rate of separate collection of waste batteries, the level of recycling and recycling efficiencies achieved based on the amount of batteries made available on the market for the first time in the Member State by their member producers;
(d) the financial contributions paid by their member producers per battery or per weight of batteries, indicating also fee modulation categories applied in according with paragraph 4(a).Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 74(3).
4. In the case of a collective exercise of extended producer responsibility, producer responsibility organisations shall ensure that the financial contributions paid to them by producers:
(a) are modulated as a minimum by battery type and battery chemistry and, as appropriate, taking into account the rechargeability and the level of recycled content in the manufacture of batteries;
(b) are adjusted to take account of any revenues by the producer responsibility organisations from reuse and from sales of secondary raw materials from the batteries and waste batteries;
(c) ensure equal treatment of producers regardless of their origin or size, without placing a disproportionate regulatory burden on producers, including small and medium sized enterprises, of small quantities of batteries
9. Producer responsibility organisations shall publish the following information on their websites by the end of each year, subject to commercial and industrial confidentiality:
(a) ownership of the producer responsibility organisation;
(b) list of producers that have entrusted the producer responsibility organization to carry out their extended responsibility obligations on their behalf;
(c) the rate of separate collection of waste batteries, the level of recycling and recycling efficiencies achieved based on the amount of batteries made available on the market for the first time in the Member State by their member producers;
(d) the financial contributions paid by their member producers per battery or per weight of batteries, indicating also fee modulation categories applied in according with paragraph 4(a).

Uzasadnienie:

Pragniemy podkreślić, iż modulacja kosztów gospodarowania odpadami może stanowić użyteczne narzędzie, o ile jest ściśle powiązana z rzeczywistymi kosztami przetwarzania zużytego sprzętu, ZSEE, co nie ma miejsca w przypadku przepisu zaproponowanego w punkcie (a). Aby ustalić, czy możliwe jest stworzenie sprawiedliwego, przejrzystego i skutecznego systemu modulacji, konieczna jest dogłębna ocena wpływu i konsultacje z odpowiednimi zainteresowanymi stronami sektora. Ponadto należy zapewnić zharmonizowaną strukturę opłat na poziomie UE oraz zgodność z istniejącymi normami międzynarodowymi i unijnymi, tak aby system zapewniał znaczącą finansową wartość dodaną producentom spełniającym różne kryteria. .
Stosowanie modulacji kosztów gospodarowania odpadami w zależności od typu baterii nie jest rozsądną praktyką, jeśli weźmiemy pod uwagę realia obecnego rynku baterii: tylko niewielka liczba producentów baterii dostarcza większość baterii na całym świecie, w konsekwencji większość baterii ma podobne cechy. W związku z tym modulacja według typu baterii nie ma większego sensu.
Ponadto we wniosku dotyczącym rozporządzenia nie podano jasnej definicji „możliwości ponownego naładowania”, co utrudnia zrozumienie tych potencjalnych kryteriów. W odniesieniu do „materiałów z recyklingu” kwestionujemy dostępność metody obliczeniowej w celu weryfikacji tego kryterium. Zawartość materiału pochodzącego z recyklingu nie może być zweryfikowana na samym produkcie, ale musiałaby zostać sprowadzona do produkcji w ramach biurokratycznego procesu, który zwiększyłby obciążenia administracyjne producentów i jest podatny na oszustwa.
W konsekwencji to samo uzasadnienie ma zastosowanie do art. 47 ust. 9 lit. d).

Projekt Komisji UE Propozycja APPLIA
Directive 2006/66/EC is repealed with effect from 1 July 2023; however, its:
(a) Article 10(3), Article 12(4) and Article 12(5) shall continue to apply until 31 December 2023, except as regards the transmission of data to the Commission which shall continue to apply until 31 December 2025;
(b) Article 21(3) shall continue to apply until 31 December 2026.
References to the repealed Directive shall be construed as references to this Regulation.
1. Directive 2006/66/EC is repealed with effect from 1 July 2023; however, its:
(a) Article 10(3), Article 12(4) and Article 12(5) shall continue to apply until 31 December 2023, except as regards the transmission of data to the Commission which shall continue to apply until 31 December 2025;
(b) Article 21(3) shall continue to apply until 31 December 2026.
References to the repealed Directive shall be construed as references to this Regulation.
www.applia.pl APPLiA Polska 9
2. The obligations of Article 11(1) related to replaceability of portable batteries shall apply (24 months) after the publication of the Commission Guidance of Article 11(3).

Uzasadnienie:

Wymóg wymiany baterii wymaga zmian konstrukcyjnych dla kilku urządzeń. W przypadku urządzeń mających regularny kontakt z wodą konsumenci są narażeni na zagrożenia bezpieczeństwa (np. pożar) w przypadku naruszenia warunków wodoszczelności przez niewłaściwą wymianę baterii. Aby zminimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa, rozporządzenie w sprawie baterii powinno przewidywać odpowiedni okres przejściowy między publikacją wytycznych Komisji dotyczących możliwości wymiany i wyjmowania baterii przenośnych a zastosowaniem tego obowiązku.