W Łodzi odbyło się 31. Walne Zgromadzenie związku pracodawców AGD, APPLiA Polska. Uczestniczyli w nim prezesi oraz senior managerowi 20 z 28 firm członkowskich naszej organizacji. Podczas spotkania wybrano członków Komitetu Sterującego na nową kadencję w składzie:

  1. Alina Jankowska-Brzóska, Wiceprezes Amica S.A., Prezes Zarządu Amica Handel i Marketing Sp. z o.o.
  2. Piotr Ługowski, Dyrektor Sprzedaży AGD w Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
  3. Radosław Matuszewski, Członek Zarządu, Dyrektor Generalny na Polskę, Ukrainę i Kraje Bałtyckie w Gruop SEB Polska Sp. z o.o.
  4. Tomasz Sypytkowski, Dyrektor Generalny Electrolux Poland Sp. z o.o.
  5. Tomasz Wrzodak, Członek Zarządu Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o.

Członkiem Komitetu Sterującego jest także Prezes Zarządu APPLiA Polska, Konrad Pokutycki, Prezes Zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Podczas obrad zatwierdzono sprawozdanie finansowe naszej organizacji za rok 2018 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu.

Nasze biuro przedstawiło również sprawozdanie ze swojej działalności.