W dniu 30 marca w corocznym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele producentów AGD – osoby odpowiedzialne za departamenty serwisów i obsługi klientów w 12 największych firmach AGD. Zaproszeni goście – beneficjent (IRE), przedstawiciele organizacji serwisów – firm naprawiających z sektora MSP – Polskie Stowarzyszenie Serwisów Urządzeń Domowych, PSSUD, nauczyciel, dyrektor szkoły – przedstawiciel szkół technicznych.

Radosław Maj przypomniał, że przygotowany w ramach prac Komitetu ds. Serwisów w 2019 roku projekt „Program doskonalenia umiejętności nowoczesnego technika AGD” uzyskał finansowanie ze środków publicznych uzyskując najlepszy wynik w konkursie na projekt edukacyjny. Przedstawione zostały główne planowane działania w projekcie oraz budżet. Zaprezentowano osoby rekomendowane do współpracy przy tworzeniu Podręcznika spoza Komitetu – osoby z PSSUD oraz dyrektor jednego z największych zespołów, napa Piotra Tokarza. Goście potwierdzili gotowość do zaangażowania się w prace przy projekcie. Producenci potwierdzili gotowość do wspierania projektowego zespołu ekspertów w przygotowywaniu materiałów merytorycznych projektu. Po dyskusji ustalono, że szczegółowa debata nad zakresem merytorycznym podręcznika odbędzie się w dedykowanym zespole eksperckim.

„Program doskonalenia umiejętności nowoczesnego technika AGD” realizowany jest przez Instytut Rynku Elektronicznego w partnerstwie z APPLiA w okresie od 01.03.2020 do 28.02.2022 r. Projekt jest finansowany w ramach „Programu Edukacja” Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 (Komponent III).