Przedstawiciele APPLiA Polska, – Prezes Stowarzyszenia,  Prezes Wojciech Konecki oraz Radosław Maj, spotkali się z Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony środowiska, prof. Maciejem Chorowskim. Spotkanie odbyło się 12 kwietnia w siedzibie Funduszu.

Rozmowa była odpowiedzią na postulat APPLiA o potrzebie wsparcia wymiany przestarzałych urządzeń AGD w polskich domach. Fundusz nakreślił możliwości współpracy z branżą AGD na rzecz poprawy efektywności energetycznej w Polsce.

W ocenie NFOŚ powinien zostać także zbadany potencjał wzmocnienia poprawy efektywności energetycznej wynikającej z wymiany urządzeń domowych na nowoczesne AGD poprzez możliwość ich wykorzystania do świadczenia usług zarządzania energią np. w ramach mechanizmów DSR (Demand Side Response). Analiza takiego tematu mogłaby odpowiedzieć na pytanie czy produkowane urządzenia posiadają funkcjonalności, które mogłyby pozwolić, przy pewnych uwarunkowanych, stabilizować pracę sieci działając np. jak wirtualny magazyn.

W propozycji NFOŚ zasadne jest ponadto rozważenie możliwości powołania Hubu Naukowo-Technologiczno-Biznesowego dedykowanego rozwojowi technologii AGD, na wzór powołanego niedawno przez NFOŚiGW i współpracy MKiŚ oraz AGH hubu dla technologii pomp ciepła. Inicjatywa taka pomogłaby zebrać podmioty, które mogą przyczynić się do zwiększenia potencjału rodzimych producentów do tworzenia konkurencyjnych i nowoczesnych rozwiązań w zakresie nowoczesnych AGD i przeanalizowania możliwości ich wykorzystania.