TEMATY

Rok 2019 rokiem kolejnych inwestycji przemysłu AGD w Polsce

Przemysł AGD inwestuje w Polsce corocznie ponad 1 mld zł w najnowsze fabryki przemysłu 4.0, globalne i regionalne centra R&D, centra biznesowe, zakupowe oraz informatyczne. Dzięki temu nasz kraj umacnia swoją pozycję lidera w produkcji AGD w Unii Europejskiej, wytwarzając już ponad 50% całej unijnej produkcji pralek, suszarek oraz zmywarek.

Wartość produkcji sprzedanej AGD wzrosła w roku 2019 o 1 mld zł, do 22 mld zł. W tym samym czasie zatrudnienie bezpośrednie zwiększyło się do 30 tys. osób.  Z uwzględnieniem łańcucha dostaw przemysł AGD zatrudnia pośrednio ponad 100 tys. osób w Polsce. Wielkość produkcji dużego AGD wyniosła 23,5 mln, czyli o 4% więcej niż w roku ubiegłym. Około 85% wolumenu trafia na eksport, z czego połowa na cztery największe rynki unijne – niemiecki, francuski, brytyjski oraz włoski.

– Cała branża AGD systematycznie wspiera Polską gospodarkę, zatrudnienie oraz innowacyjność. Nasz kraj jest już istotnym puntem na mapie wielu światowych koncernów w tej branży. Bardzo cieszy nas także rosnąca pozycja krajowych producentów, mówił Wojciech Konecki, Członek Zarządu i Dyrektor Generalny APPLiA Polska.

Krajowa sprzedaż do dystrybucji (tzw. sell-in) wzrosła w roku 2019 o 6% osiągając rekordowy wynik 6,4 mln sztuk dużego AGD. Największe grupy produktowe to pralnictwo (21%), chłodnictwo (20%) oraz piekarniki i kuchnie (16%). Kategorią zbliżającą się do granicy 1 mln sztuk są także zmywarki, o których korzyściach przekonało się już ponad 40% gospodarstw domowych. Niekwestionowanym hitem sprzedaży pozostają suszarki do ubrań ze wzrostem o 65%. Według analiz APPLiA Polska, urządzenia te działają już w ok. 4% domów w Polsce.

Dostawy do dystrybucji małego AGD wzrosły wartościowo o prawie 16%. Duży w tym udział mają coraz popularniejsze ekspresy do kawy, których sprzedaż sięgnęła prawie 0,5 mln szt., dwa razy więcej niż w roku 2016. Wartościowo to największa grupa w małym sprzęcie. Sektor klimatyzacji i wentylacji również mocno się rozwija. Według szacunków APPLiA, w Polsce sprzedano blisko 300 tys. klimatyzatorów typu split (ok. 70% wzrost r/r).

Krajowa branża AGD jest także niekwestionowanym liderem w realizacji tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zakresie ochrony środowiska. Cały asortyment AGD jest dzisiaj wytwarzany w oparciu o ekoprojektowanie. Efektem jest m.in. redukcja zużycia prądu przez lodówki – każdy dodatkowy plus na etykiecie energetycznej to zwiększenie efektywności energetycznej o ok. 20%. W roku 2019 branża zebrała 200 tys. ton zużytego AGD – ponad 60% masy całej zbiórki elektroodpadów. W przeliczeniu na jednego mieszkańca to ponad 5kg. Od utworzenia systemu na system recyklingu wydano już 1,1 mld zł.

– W roku 2020 wraz z przygotowaniami na nowe etykiety energetyczne producenci będą musieli wprowadzić nowe modele i je ponownie przetestować w laboratoriach. Dodatkowo czekają nas nowe obowiązki w zakresie ekoprojektowania, czyli zapewnienie magazynowania części zamiennych przez nawet 10 lat od zakończenia produkcji. W roku 2019 poddaliśmy recyklingowi prawie połowę masy sprzedanego sprzętu, czyli o 45% więcej niż w 2017. W kolejne dwa lata musimy zwiększyć te masy o kolejne 35%, do ok. 270 ton (7 kg per capita), wyjaśnia Radosław Maj, Project Manager w APPLiA Polska.

Przemysł AGD w Polsce

 • zatrudnia 100 tys. osób bezpośrednio oraz pośrednio
 • ponad 22 mld zł wartość sprzedana produkcji, w tym 20 mld zł dużego AGD
 • zainwestował 5 mld zł w latach 2015-2019 w przemysł 4.0 oraz globalne i regionalne centra biznesowe i R&D w Polsce
 • 85% produkcji dużego AGD trafia na eksport – wartościowo to 18,5 mld zł
 • ponad 50% eksportu dużego AGD trafia do 4 krajów: Niemcy (24%), Wielka Brytania, Francja i Włochy

Rynek AGD w liczbach

 • 11,9 mld zł brutto wydali konsumenci na AGD w Polsce
 • rynek dużego AGD wzrósł 8,5% wartościowo i 6% ilościowo (dostawy do dystrybucji, tzw. sell-in)
 • największe grupy produktowe dużego AGD to pralnictwo (1,3 mln szt., 21%), chłodnictwo (20%), piekarniki i kuchnie (16%) oraz zmywarki (12)
 • rynek małego AGD wzrósł 16% wartościowo i 6% ilościowo (dostawy do dystrybucji, tzw. sell-in)
 • wartościowo największe grupy produktowe małego AGD to ekspresy do kawy (ok. 34%) oraz odkurzacze (ok.23%)
 • rocznie w Polsce sprzedało się ok 300 tys. klimatyzatorów typu split oraz prawie 1 mln. oczyszczaczy powietrza

Branża AGD w gospodarce obiegu zamkniętego

 • ponad 600 mln zł inwestycji w budowanie systemu gospodarowania elektroodpadami
 • 1,3 mln tys. ton zebranego zużytego AGD od roku 2006
 • 200 tys. ton zebranego zużytego AGD rocznie (5 kg per capita) – 50% masy sprzętu sprzedanego
 • recykling i odzysk surowców i energii ze zużytego sprzętu na poziomie 80%

Infografika przemysł AGD 2019

Raport AGD 2019

Notatka prasowa

KONTAKT

APPLiA Polska
ul. Włodarzewska 76d
02-393 Warszawa,
tel./fax: +48 22 668-84-95
e-mail: biuro@applia.pl
NIP: 526-276-88-45

Twitter
LinkedIn