Po raz piąty Electrolux jest brązowym sponsorem dziecięcego turnieju piłki nożnej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, którego organizatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej. Tegoroczne partnerstwo z Turniejem – największymi rozgrywkami dziecięcymi w Europie – jest jednocześnie drugą odsłoną kampanii „Równie Dobre” pod hasłem „Wszystkie dzieciaki są równie dobre”, promującej  równościowe wychowanie dzieci. W ten sposób marka realizuje jedną ze swoich kluczowych wartości – wyrównywanie szans. W ramach działań Electrolux w trakcie finału ogólnopolskiego w dniach 12-13 czerwca przeprowadzi turniej piłkarskich trików o „Równie Dobry Puchar Electrolux”. Aktywacja będzie wspierana emisją spotu w kanałach digital i w kinach.

– Electrolux to szwedzka marka, która w sposób szczególny zwraca uwagę na wyrównywanie szans. W tym celu tworzymy rozwiązania i programy, które mają adresować współczesne wyzwania, jakimi są nierówności społeczne dotyczące płci. Wdrażamy je zarówno w naszej organizacji, jak i wśród konsumentów. Dlatego cieszymy się, że łącząc siły z turniejem „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” po raz kolejny możemy mówić o ważnych kwestiach społecznych i tym samym zmniejszać bariery stojące na drodze rozwoju dziewczynek i chłopców, a także edukować ich na temat zdrowego odżywiania, które jest kluczowe w życiu młodych sportowców” – mówi Kamila Cap, Brand Marketing Manager kategorii Taste w Electrolux Polska.

Według danych GUS*, w 2020 roku licencje polskich związków sportowych posiadało 765 tys. zawodników, spośród których 19,3% stanowiły kobiety. Tak mała liczba wynika z kilku powodów: od braku antydyskryminacyjnych mechanizmów w organizacjach i związkach, poprzez małą liczbę sportowych wzorów do naśladowania dla dziewcząt na poziomie trenerskim, sędziowskim i managerskim, niewielką obecność sportu kobiecego w mediach, po niski poziom aktywności fizycznej wśród kobiet. Duże dysproporcje pomiędzy kobietami i mężczyznami widać na każdym polu. Jak to zmienić i wyrównać szanse obu płci? Po pierwsze, dużą rolę powinni odegrać w tym rodzice i opiekunowie. Wybierając dodatkowe zajęcia czy dyscyplinę sportu dla swoich dzieci powinni kierować się przede wszystkim charakterem, predyspozycjami dziecka, a nie powszechnie i bezzasadnie przyjętymi podziałami na „aktywności kobiece” i „aktywności męskie”. Piłka nożna czy sztuki walki nie muszą być wcale dla chłopców, a gotowanie lub zajmowanie się ogródkiem wyłącznie dla dziewczynek. Wyzbycie się stereotypów płci w procesie wychowawczym i wspieranie dzieci w rozwoju ich pasji i realizacji marzeń to klucz do zmian, a także większa zachęta dla nich do uprawiania sportu czy zajmowania się tym, na co mają ochotę.

Electrolux to szwedzka firma, która słynie z produkcji innowacyjnych sprzętów AGD i wierności szwedzkim wartościom. Jedną z nich jest promowanie równych szans. Od pięciu lat Electrolux wspiera dziecięcy turniej piłki nożnej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, którego organizatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej. To największy turniej dziecięcy w Europie. Rozgrywki odbywają się w trzech kategoriach wiekowych. W turnieju rywalizują zespoły dziewczęce, chłopięce i mieszane do lat 8, 10 oraz 12. Co roku kluby sportowe i szkoły chętnie wystawiają do zawodów drużyny dziewczęce lub drużyny mieszane. Skutkuje to tym, że w turnieju bierze udział coraz więcej dziewczynek, które stanowią około 1/3 wszystkich uczestników. Dla kilku z nich turniej okazał się nie tylko doskonałą okazją do realizacji własnych pasji, ale też początkiem sportowej kariery – wiele zawodniczek Reprezentacji Polski w piłce nożnej kobiet zaczynało swój marsz po trofea właśnie podczas tego Turnieju. Tegoroczny finał ogólnopolski zostanie rozegrany w Warszawie w dniach 12-14 czerwca br. Tradycyjnie mecze finałowe odbędą się na murawie Stadionu PGE Narodowego. W zeszłym roku, jako brązowy sponsor piłkarskich zmagań, Electrolux postanowił wspierać równościowe podejście do wychowywania najmłodszych. Marka przygotowała na tę okazję spot „Równie dobre”, w którym zapytano uczestników i uczestniczki turnieju o to, kto lepiej odnajduje się na boisku, a kto w kuchni. Czy dziewczynki równie dobrze co chłopcy radzą sobie na boisku piłkarskim, a chłopcy równie dobrze co dziewczynki w kuchni? Odpowiedzi wyraźnie pokazały, że dzieci nie dzielą sportów czy czynności domowych na te dla dziewczyn i chłopaków. Według nich piłka nożna wcale nie jest bardziej dla chłopców, a gotowanie dla dziewczynek. To nie zależy od płci, ale od tego jak bardzo się starasz i jak trenujesz.
W tym roku Electrolux kontynuuje swoje działania na rzecz promowania równych szans dla wszystkich. Podczas finału ogólnopolskiego w dniach 12-13 czerwca na warszawskim stadionie Hutnik marka zorganizuje finał piłkarskich trików. Laureaci zmagań otrzymają „Równie Dobry Puchar” ufundowany przez  Electrolux, a także gadżety piłkarskie. Dodatkowo, w kanałach digital i w kinach marka wyemituje spot „Równie Dobre”.
Za pomysł kampanii „Równie dobre” oraz za działania w kanałach digital, w obszarze social media i media relacji odpowiada agencja Cut The Mustard. Zakupem mediów zajął się dom mediowy Zenith.
O Electrolux
Electrolux to szwedzki producent nowoczesnych sprzętów AGD. W Polsce, w 5 zakładach, Globalnym Centrum Usług Finansowo-Księgowych, Centrali Handlowej oraz Supply Chain firma zatrudnia około 6 tysięcy pracowników. Ponad 55% całej załogi Electrolux stanowią kobiety. Można je spotkać na każdym szczeblu organizacji, od linii produkcyjnych, po dyrektorki zakładów. Udział kobiet w kadrze managerskiej to 46,6%. Dobre wyniki w Polsce to zasługa licznych działań firmy na terenie naszego kraju i na świecie na rzecz zwiększania różnorodności zespołu, w tym roli oraz odpowiedzialności kobiet w ramach całej organizacji. Od 2021 roku Electrolux jest sygnatariuszem programu Women’s Empowerment Principles (WEP), opracowanego w partnerstwie pomiędzy United Nations Women oraz United Nations Global Compact w celu wzmocnienia pozycji kobiet w przedsiębiorstwach. Firma uruchomiła platformę e-learningowa D&I (Diversity & Inclusion) mającą na celu edukację nt. różnorodności i zarządzania uprzedzeniami. Prowadzi także programy stażowe (AIESEC i GEP), w których promuje uczestnictwo kobiet  – według danych z 2021 roku 53% zatrudnionych w firmie stażystów stanowiły kobiety. W Polsce firma wdrożyła program Women at Electrolux (WE). Jest to oddolna sieć na rzecz równości płci, tworzona i prowadzona przez pracowników Electroluxa. Celem inicjatywy jest rozwój kobiet w strukturze, zachęcanie ich do awansu i przełamywania stereotypów.
* https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/sport/kultura-fizyczna-w-latach-2019-i-2020,1,6.html