TEMATY

Rekordowy przyrost produkcji AGD w roku 2021

W Polsce w roku 2021 wyprodukowano 35 mln urządzeń AGD, w tym 27 mln szt. dużego AGD.
W przypadku sprzętu wielkogabarytowego urządzeń wytworzono więcej aż o 3 mln sztuk. Stanowi to wzrost o 13%. Polska tym samym umocniła się na pozycji lidera produkcji AGD – dostarczamy już ok. 40% urządzeń dużego AGD wyprodukowanych w całej Unii Europejskiej.  Polska jest także drugim eksporterem AGD na świecie.

– Miniony rok to kontynuacja rozwoju przemysłu AGD w Polsce. Branża inwestuje w Polsce każdego roku ponad 1 mld zł w fabryki oraz centra badań i usług. Dzięki temu jesteśmy numerem jeden w Unii. Sytuacja cieszy, tym bardziej że udało nam się to osiągnąć pomimo drastycznych wzrostów cen surowców i energii, a także ciągłymi problemami w dostawach komponentów – mówił Wojciech Konecki, Prezes Zarządu Związku producentów AGD, APPLiA Polska.

Ponad połowę produkcji stanową pralki, zmywarki oraz suszarki do ubrań. W Polsce powstaje już 60% tych urządzeń wyprodukowanych w całej UE. Po uwzględnieniu pozostałych chłodziarek i piekarników udział naszego kraju w unijnej produkcji to 40%. Wartościowo to ok. 30%. Ponad 90% produkcji trafia na eksport – największe rynki dla polskiej produkcji do niemiecki, francuski oraz brytyjski. Polska jest drugim co do wielkości eksporterem AGD na świecie. W kategoriach takich jak suszarki oraz zmywarki jesteśmy numerem jeden.

– Od kilku lat byliśmy numerem jeden pod względem ilości wyprodukowanego AGD. Według naszych szacunków, w roku 2021 wartość produkcji dużego AGD po raz pierwszy jest najwyższa w całej Unii – dodaje Wojciech Konecki, Prezes APPLiA.

Rynek krajowy
Według szacunków APPLiA w roku 2021 konsumenci wydali na duże i małe AGD 13,6 mld zł, o 15% więcej niż przed rokiem. W ujęciu ilościowym sprzedano 7,5 mln szt. urządzeń dużego AGD. Hitem sprzedaży z największą roczną dynamiką sprzedaży pozostają suszarki do ubrań. Sprzedało się ich aż o 30% więcej niż w 2020 r. Zmywarki dołączyły do grona produktów sprzedawanych w liczbie miliona sztuk – według szacunków APPLIA ten sprzęt ma już połowa gospodarstw domowych. To ogromne oszczędności w zużyciu wody, bo przejście ze zmywania ręcznego na zmywarkę pozwala zaoszczędzić 50-90 litrów wody na jednym zmywaniu.
W przypadku małego AGD kluczową kategorią były ponownie ekspresy do kawy. Stanowią one już blisko 40% wartości drobnego AGD. Według szacunków APPLiA w polskich gospodarstwach domowych jest już ok. 3,5 mln takich urządzeń.
Więcej produkcji, mniej elektroodpadów
Odpowiedzialność środowiskowa jest wpisana w politykę całej branży AGD, która jest także niekwestionowanym liderem w realizacji tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zakresie ochrony środowiska. Cały asortyment AGD jest dzisiaj wytwarzany w oparciu o ekoprojektowanie nakierowane na ograniczanie szkodliwych substancji, redukcję zużycia zasobów oraz zwiększanie dostępności części.  Efektem jest redukcja m.in. zużycia prądu i wody przez urządzenia.
W roku 2021 branża zebrała rekordową ilość 280 tys. ton zużytego AGD – to ponad połowa masy wszystkich zbieranych w Polsce elektroodpadów! Około 65% masy sprzedanych wyrobów. Z tego do recyklingu trafiło ok. 90%.

Przemysł AGD w Polsce

 • zatrudnia 100 tys. osób bezpośrednio oraz pośrednio
 • ponad 26 mld zł wartość sprzedana produkcji
 • zainwestował 6 mld zł w latach 2017-2021 w przemysł 4.0 oraz globalne i regionalne centra biznesowe i R&D w Polsce
 • 90% produkcji dużego AGD trafia na eksport – wartościowo to 24 mld zł
 • prawie 50% eksportu dużego AGD trafia do 4 krajów: Niemcy (23%), Wielka Brytania, Francja i Włochy

Rynek AGD w liczbach

 • 16 mld zł brutto wydali konsumenci na AGD w Polsce
 • rynek dużego AGD wzrósł 6% wartościowo i 14% ilościowo (dostawy do dystrybucji, tzw. sell-in)
 • największe grupy produktowe dużego AGD to pralnictwo, chłodnictwo, piekarniki i kuchnie oraz zmywarki
 • rynek małego AGD wzrósł o 16% wartościowo (dostawy do dystrybucji, tzw. sell-in)
 • wartościowo największa grupa produktowa małego AGD to ekspresy do kawy (ok. 38%)

Branża AGD w gospodarce obiegu zamkniętego

 • ponad 1 mld zł inwestycji w budowanie systemu gospodarowania elektroodpadami
 • 1,5 mln tys. ton zebranego zużytego AGD od roku 2006
 • 300 tys. ton zebranego zużytego AGD rocznie – 65% masy sprzętu sprzedanego
 • recykling i odzysk surowców i energii ze zużytego sprzętu na poziomie 90%

Infografika przemysł AGD 2021

Raport AGD 2021/2022

Notatka prasowa

Prezentacja ze spotkania