W dniach 12-13 września odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu Program doskonalenia umiejętności nowoczesnego technika AGD. Uczestniczyli w nim nauczyciele z zespołu szkół technicznych, praktycy z serwisów napraw AGD oraz eksperci ze strony producentów.

Tematem głównym było wypracowanie założeń do ćwiczeń dla uczniów, które będą wykorzystywane w pilotażowych programach doskonalenia uczniów wraz z podręcznikiem  – kompendium wiedzy technika AGD. Ustalono listę 11 tematów do poruszenia podczas ćwiczeń. Kurs lekcji pilotażowych powinien trwać 60 godzin lekcyjnych i składał się będzie z 30 ćwiczeń – jedno ćwiczenie będzie przeprowadzane podczas sesji 2×45 min. Ćwiczenia powinny być przeprowadzane w sekcjach 3-4 osobowych pod nadzorem nauczyciela. Ćwiczenia rekomendowane będą dla uczniów z klas: technik mechatronik, elektromechanik , technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik OZE, elektryk, automatyk, technik elektryk, technik automatyk, technik mechanik, technik automatyk.

Wraz z ćwiczeniem powstanie skrypt dla nauczyciele zawierający szczegółowe scenariusze lekcji.

Uczestnicy spotkania zaproponowali listę urządzeń do zakupu podczas pilotażowych ćwiczeń w szkołach.

„Program doskonalenia umiejętności nowoczesnego technika AGD” realizowany jest przez Instytut Rynku Elektronicznego w partnerstwie z APPLiA w okresie od 01.03.2020 do 28.02.2022 r. Projekt jest finansowany w ramach „Programu Edukacja” Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 (Komponent III).