6 lutego Wojciech Konecki, Prezes Zarządu APPLiA Polska, oraz Radosław Maj, Kierownik Projektów, wzięli udział w konferencji Sustainable Industry Lab, organizowanej przez UNEP/GRID-Warszawa. W trakcie wydarzenia dyskutowano nad powstającym Traktatem ONZ dotyczącym plastiku (UN Plastic Treaty). Dokument ten regulować ma wykorzystanie tworzyw sztucznych w celu uniknięcia zanieczyszczania środowiska plastikiem oraz zminimalizowania jego negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie człowieka.

APPLiA Polska jest partnerem instytucjonalnym konferencji Sustainable Industry Lab.