W dniach 16-17 kwietnia zespół APPLiA Polska wziął udział w 18. Konferencji Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dwudniowa impreza współorganizowana przez Związek wraz z firmą Abrys odbyła się w tym roku w hotelu Novotel w Katowicach.

Spotkanie otworzyli Wojciech Konecki, Prezes Zarządu APPLiA Polska, oraz Robert Rosa, Wiceprezes Zarządu Abrys. Pierwszym z prelegentów był dr inż. Krystian Szczepański, który podsumował funkcjonowanie uruchomionej w 2019 r. w Polsce Bazy Danych o Odpadach (BDO). Następnie swoje wystąpienie pt. „Zamiany na rynku elektrorecyklingu w Polsce – czy system zagospodarowania ZSEiE jest stabilny?” wygłosił dr inż. Robert Wawrzonek. Po nim głos zabrał Bartosz Kubicki, opowiadający o paradoksach i wyzwaniach branży recyklingowej ze szczególnym uwzględnieniem zakładów przetwarzania.

Po przerwie kawowej aspekty prawne dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) poruszyli Sergiusz Urban oraz Anna Specht-Schampera. O nowych, nieuwzględnionych jeszcze w legislacji rodzajach elektroodpadów opowiedział natomiast Witold Chemperek. Następnie Radosław Maj, Menadżer Projektów w APPLiA Polska, przedstawił stan zaawansowania unijnych prac nad aktami prawnymi dotyczącymi projektu produktów zrównoważonych środowiskowo oraz promocji naprawy sprzętu AGD. Po nim Wojciech Konecki poprowadził panel dyskusyjny, w trakcie którego zderzył poglądy dwóch stron rynku recyklingu – wprowadzającego (Maciej Malinowski z firmy Daikin) oraz przedstawiciela organizacji odzysku (dr inż. Robert Wawrzonek).

Po przerwie na lunch głos zabrała Jolanta Okońska-Kubica, która opowiedziała o roli ESG w przedsiębiorstwach. Następnie dr inż. Karolina Werner-Lewandowska przybliżyła uczestnikom konferencji idee Produktu jako usługi oraz sprzedaży produktów poddanych regeneracji. Po tym wystąpieniu swoje prezentacje przedstawili partnerzy imprezy – UNTHA, Arcon Polska, MB Group, EKO PM, Trennso-Technik / Dremeco oraz Skavska Hale. Część panelową zamknął Wojciech Konecki, który przedstawił wyniki ankiety przeprowadzonej przez Komisję Europejską dotyczącej dyrektywy WEE.

W ramach drugiego dnia konferencji jej uczestnicy odwiedzili Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Bolęcinie. Podczas wizyty przewodnik zaprezentował gościom przebieg procesu recyklingu sprzętu chłodniczego.