Dziesięciu producentów podpisało unijny kodeks postępowania, którego celem jest zapewnienie interoperacyjności inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego. Ma on pomóc w osiągnięciu bardziej stabilnej i zoptymalizowanej sieci energetycznej i zapewnić spójne zasady komunikacji sprzętu.

Urządzenia inteligentne energetycznie umożliwiają konsumentom zmianę zużycia energii elektrycznej w zależności od preferencji i innych czynników, przyczyniając się do stabilności sieci energetycznej lub potencjalnie obniżając rachunki za energię elektryczną. Przykładem może być uruchamianie pompy ciepła lub włączanie zmywarki do naczyń w godzinach, gdy cena prądu jest najniższa.

Aby zapewnić interoperacyjność między markami produkującymi tego rodzaju urządzenia, Wspólne Centrum Badawcze i Dyrekcja Generalna ds. Energii Komisji Europejskiej opracowały wraz z producentami Kodeks Postępowania. Ta dobrowolna inicjatywa ma na celu zwiększenie liczby interoperacyjnych urządzeń inteligentnych energetycznie na rynek unijny.

Ideą przyświecającą opracowaniu Kodeksu Postępowania jest określenie wspólnych zadań i informacji, które powinny być przekazywane między urządzeniami nawet wtedy, gdy producenci używają różnych protokołów komunikacyjnych.

W proces tworzenia pierwszej wersji Kodeksu zaangażowani byli producenci, stowarzyszenia branżowe, organizacje pozarządowe, środowiska akademickie i państwa członkowskie UE. Pomimo tego, że zawarte w dokumencie zobowiązania podejmowane są przez producentów, innym znaczącym podmiotom systemu energetycznego również zaleca się uznawanie jego zasad.

Pierwsza wersja Kodeksu Postępowania obejmuje szereg urządzeń posiadających etykietę energetyczną:

  • pralki;
  • suszarki bębnowe;
  • pralko-suszarki;
  • zmywarki;
  • urządzenia HVAC, w tym pompy ciepła i podgrzewacze wody.

Ujęto w nim także następujące funkcje:

  • elastyczny start;
  • monitorowanie zużycia energii;
  • ograniczanie zużycia energii;
  • obsługa ręczna (w tym dostarczanie niezbędnych informacji w przypadku ręcznej obsługi urządzeń inteligentnych energetycznie przez użytkownika).

Do przestrzegania Kodeksu zobowiązało się 10 firm – Arçelik, Clivet, Daikin, Electrolux, Miele, Mitsubishi Electric, Panasonic, Vaillant Group, Vestel i Viessmann. Producenci mają opracować zasady interoperacyjności urządzeń pomiędzy markami w przeciągu roku.